W ostatnim czasie firma Servier przystąpiła do realizacji planu przekształcenia działalności badawczo-rozwojowej, co ma zwiększyć jej innowacyjność i pomóc w realizacji celów strategicznych Grupy do 2025 r. – zwłaszcza tego, który zakłada wprowadzanie na rynek jednej nowej cząsteczki co trzy lata. 

Servier stara się szukać rozwiązań wspomagających walkę ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi, które pomimo tego, że nie są zakaźne, rozprzestrzeniły się globalnie i odpowiadają za ponad 80% przedwczesnych zgonów w społeczeństwach rozwiniętych.

Obecnie Servier działa w czterech dużych obszarach terapeutycznych, w których występują wysokie, niezaspokojone potrzeby pacjentów i duża potrzeba rozwoju nowych terapii. Są to: choroby nowotworowe, choroby immunozapalne, choroby neurologiczne, a także choroby kardiologiczne i metaboliczne. Koncentrując wysiłki badawcze na tych kluczowych obszarach, Servier jest w stanie rozwijać swoją ofertę terapeutyczną i stale ulepszać rozwiązania poprawiające zdrowie i jakość życia pacjentów.