PODSTAWOWE INFORMACJE

5 mln

tabletek wytwarzanych
w Anpharm każdego dnia

1,2 mld

tabletek produkowanych w Anpharm każdego roku

>50%

produkcji Anpharm
przeznaczona jest na
eksport

1 mln

pacjentów w Polsce z
nadciśnieniem tętniczym
leczonych lekami Servier

KRAJOWA PRODUKCJA LEKÓW

W zakładzie Anpharm powstają leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, chorobie wieńcowej, niewydolności serca, cukrzycy typu 2 czy depresji. Servier jest polskim liderem w dostarczaniu leków na nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza w segmencie złożonych leków hipotensyjnych (single pill combination). Firma zajmuje także trzecie miejsce w kategorii leków kardiologicznych oraz szóste w kategorii leków stosowanych w cukrzycy. Servier poprzez hurtownie farmaceutyczne dostarcza leki nie tylko aptekom, lecz także 574 szpitalom w całej Polsce. ​

W 1997 r. Grupa Servier podjęła strategiczną decyzję o otwarciu zakładu produkcyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wybierając Polskę jako kraj docelowy tej inwestycji. Nabycie większościowego pakietu akcji zakładu Anpharm zapoczątkowało znaczące zmiany, umożliwiając jego dynamiczny rozwój. Od 2008 r. warszawski zakład produkcyjny należy w całości do Grupy Servier. ​

Polska jest dla Servier jednym z priorytetowych rynków, na które trafiają powstające w zakładzie leki. W Anpharm produkowanych jest niemal 100% opakowań leków Servier, które można znaleźć w polskich aptekach (w tym wszystkie refundowane leki apteczne Grupy). 

INWESTYCJE

Firma od początku nieustająco modernizuje i rozbudowuje zakład Anpharm. Rozpoczynając produkcję w Polsce, przeprowadziła m.in. modernizację pomieszczeń, systemów oraz urządzeń w celu ich dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. W ostatnich latach w zakładzie uruchomione zostały nowe linie produkcyjne – nowoczesna linia butelkująca (2011) oraz linia PDA (administrated doses preparation, 2015), przygotowująca pojedyncze dawki leków dla pacjenta – system ten jest wykorzystywany w szpitalach, sanatoriach czy domach późnej starości. W roku 2020, pomimo pandemii, firma Servier kontynuowała proces inwestycyjny. Pod koniec roku otwarto nową linię butelkującą, zwiększając możliwości produkcyjne o 10–15 mln opakowań rocznie. Pozwoliło to skutecznie zabezpieczyć potrzeby polskich pacjentów oraz zwiększyć eksport leków. W rezultacie w warszawskim zakładzie produkcyjnym Servier produkuje dziennie 5 mln tabletek, co w sumie daje prawie 1,2 mld tabletek rocznie.

Dzięki znaczącym inwestycjom poczynionym w minionych latach warszawski zakład ma na tyle dużą skalę działania, że może jednocześnie zaspokajać potrzeby polskiego rynku i pozwolić sobie na eksport.​

SUBSTANCJE CZYNNE

Wszystkie substancje czynne, wykorzystywane do produkcji leków Servier w Polsce wytwarzane są na terenie Unii Europejskiej. ​

Servier od momentu swojego powstania opiera rozwój na wytwarzaniu substancji czynnych leków we własnych zakładach. W 1960 roku w północnej Francji powstał pierwszy z nich i od tej pory, nieprzerwanie, stanowi on główne źródło API do leków Servier. Obecnie zakład w Bolbec odpowiada za 98% API we wszystkich oryginalnych lekach firmy. W dwóch zlokalizowanych tam placówkach wytwarzanych jest niemal 2000 ton substancji czynnych i intermediatów, co odpowiada za 10% całej tzw. chemii farmaceutycznej wytwarzanej na terenie Francji. 
100% leków produkowanych w warszawskiej fabryce Servier – Anpharm jest wytwarzana z wykorzystaniem substacji czynnych (API) pochodzących z europejskich fabryk.

 

KONTROLA JAKOŚCI

W zakładzie produkcyjnym Servier – Anpharm kontrola jakości przebiega wieloetapowo. Jej początkiem jest analiza składników leku pod kątem czystości substancji i cech fizyko-chemicznych. Po rozpoczęciu produkcji, w której niezwykle precyzyjnie odmierzane są właściwie proporcje składników, kontroli poddawana jest jednolitość oraz odpowiednia wilgotność powstałego w efekcie granulatu.​

Kolejny etap obejmuje badanie uformowanych już tabletek. W znajdującym się na terenie Anpharmu nowoczesnym laboratorium analitycznym sprawdzane są zarówno cechy fizyczne, tj. kolor czy kształt, a także bardzo istotne elementy czystości chemicznej i mikrobiologicznej. Wyprodukowane tabletki muszą mieć odpowiednią zawartość substancji czynnej, identyczną dla każdej z nich lub wręcz dla każdej z części leku (jeśli np. tabletka jest podzielna). Analizie poddawany jest także stopień i tempo uwalniania się substancji czynnej.​

Po zapakowaniu tabletek w blistry lub w butelki (elementy opakowaniowe są również badane), leki nadal są monitorowane. Przez okres ważności danej serii jej próbki są przechowywane i analizowane pod kątem ich stabilności w warunkach użytkowania. Jest to możliwie dzięki urządzeniom symulującym zróżnicowane warunki klimatyczne – temperaturę oraz wilgotność powietrza.