Servier w Polsce zwraca też szczególną uwagę na potrzebę szerokiej debaty publicznej w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz informowania o postępie medycznym. Dlatego od 2006 r. firma organizuje ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy – Kryształowe Pióra – corocznie podkreślając znaczenie współpracy środowiska medycznego i dziennikarskiego w zdrowotnej edukacji Polaków. 

Ideą konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, których praca przyczynia się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, promowania postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji czynników ryzyka. Poprzez inicjatywę możliwe jest uhonorowanie dziennikarzy, którzy dzięki swojej pracy przyczyniają się do zdrowotnej edukacji Polaków, a także uświadamiają im korzyści płynące m.in. z profilaktyki i wykonywania regularnych badań kontrolnych. 

Konkurs Kryształowe Pióra jest organizowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Nadciśnienia Tętniczego, Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym oraz Dziennikarskim Klubem Promocji Zdrowia. 

Kategorie konkursowe

„NOWOTWÓR – PRZEŁAMAĆ STRACH, WYGRAĆ ŻYCIE”;
„CHOROBY SERCA – ROSNĄCE ZAGROŻENIE”;
„DEPRESJA – PRZEŁAMAĆ TABU”;
„CUKRZYCA – WYGRAĆ Z POSTĘPEM CHOROBY”.