PODSTAWOWE INFORMACJE

2003

rok to początek organizacji
kampanii profilaktyczno-edukacyjnych przez Servier w Polsce

84

tysiące pacjentów zostało objętych badaniami
diagnostycznymi

120

miast, które odwiedziliśmy
podczas kampanii Servier dla Serca

Będąc firmą zarządzaną przez organizację non profit, Servier traktuje zaangażowanie społeczne jako priorytet, a inicjowane w ramach niego działania edukacyjne na rzecz poprawy zdrowia – jako dążenie do osiągnięcia kluczowego celu, dla którego Grupa Servier została powołana. Zaangażowanie społeczne jest elementem tożsamości i działalności Servier, a nie jej uzupełnieniem. 

Mając świadomość wpływu, jaki firma wywiera na otoczenie, Servier bierze pod uwagę oddziaływanie dokonywanych przez siebie wyborów na otoczenie i stara się podejmować decyzje w sposób niezwykle odpowiedzialny. ​

Servier od lat organizuje trzy duże kampanie profilaktyczno-edukacyjne, a także czynnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz towarzystwami naukowymi działającymi w obszarze profilaktyki i wspiera je. Wydawane przez Servier publikacje adresowane do pacjentów i lekarzy mają na celu poszerzać wiedzę medyczną wśród tych grup. Poprzez granty firma wspiera lekarzy i naukowców w rozwoju, a organizowany przez Servier konkurs dla dziennikarzy Kryształowe Pióra wyróżnia najlepsze publikacje w kategoriach takich jak:

  • „Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie”,
  • „Choroby serca – rosnące zagrożenie”,
  • „Depresja – przełamać tabu”,
  • „Cukrzyca – wygrać z postępem choroby”.

Całościowa wartość inwestycji Servier w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce w latach 1998–2020 wyniosła w przybliżeniu 85 mln zł. ​

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA W POLSCE

W Polsce Servier od 2003 r. regularnie tworzy bezpłatne programy profilaktyczno-edukacyjne o zasięgu ogólnopolskim dotyczące schorzeń  będących ważnym problemem społecznym: Servier dla Serca (dotychczas 18 edycji programu), Forum Przeciw Depresji (15 edycji kampanii), Servier – Wyłącz Raka (3 edycje programu). W ramach nich tylko do tej pory badaniami diagnostycznymi zostało objętych ponad 84 tys. pacjentów. Całość inwestycji Servier w programy to ponad 16 mln zł. Każda kampania to także strona internetowa z aktualną wiedzą medyczną, którą odwiedza tysiące polskich użytkowników. ​

Programy profilaktyczne Servier są objęte patronatem i wspierane przez media, a także uznane autorytety medyczne: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. 

SERVIER DLA SERCA

Akcja Servier dla Serca organizowana jest nieprzerwanie od 2003 r. Celem programu jest stałe podnoszenie świadomości społecznej Polaków na temat czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i wynikających z nich zagrożeń. Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier oferuje bezpłatne badania w zakresie profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, a w razie potrzeby konsultację kardiologiczną, prowadzi także działania edukacyjne w obszarze profilaktyki chorób serca. Dzięki Mobilnej Poradni Servier mieszkańcy 120 miast w Polsce otrzymali porady i wskazówki na temat chorób układu krążenia i zdrowego stylu życia, a także wzięli udział w konkursach edukacyjnych z nagrodami. Do tej pory badaniami objętych zostało ponad 50 tys. pacjentów. ​

Kampania Servier dla Serca zawsze towarzyszy centralnym obchodom Światowego Dnia Serca. W ramach akcji powstały specjalna strona www.dbajoserce.pl oraz profil na platformie Facebook www.facebook.com/dbajoserce. ​

www.dbajoserce.pl – to portal z wiedzą o sercu oraz informacjami o wydarzeniach organizowanych w ramach kampanii​

FORUM PRZECIW DEPRESJI

Forum Przeciw Depresji to ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna organizowana przez firmę Servier Polska od 2007 r. Jej ideą jest przełamywanie tabu dotyczącego depresji. Prowadzone w ramach niej działania mają jeden cel – uświadomić społeczeństwu, że depresja to choroba wymagająca wsparcia specjalisty oraz odpowiedniego leczenia. Kampania obejmuje inicjatywy edukacyjne i otwarte wykłady dla wszystkich zainteresowanych, a także bezpłatne konsultacje psychiatryczne, m.in. poprzez specjalny telefon antydepresyjny. ​

Forum Przeciw Depresji jest platformą pomocy i wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia depresyjne oraz ich bliskich. W ramach kampanii przez cały rok działa Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji.​

Na stronie znajduje się także mapa punktów pomocy – ogólnopolska baza kontaktów do poradni zdrowia psychicznego i przychodni, w których przyjmują lekarze psychiatrzy, szpitali z oddziałami psychiatrycznymi, a także prywatnych gabinetów lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii oraz ważne numery telefonów ogólnopolskich infolinii, pod którymi osoby z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi czy ofiary przemocy mogą uzyskać odpowiednie wsparcie. ​

Więcej informacji na www.forumprzeciwdepresji.pl oraz www.facebook.com/forumprzeciwdepresji

SERVIER – WYŁĄCZ RAKA 

Celem ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej Servier – Wyłącz Raka jest promocja profilaktyki przeciwnowotworowej oraz podnoszenie świadomości społecznej Polaków w zakresie czynników ryzyka rozwoju nowotworów. Kampania dąży do przełamania leku przed badaniami i wstydu z nimi związanego, a także podkreśla znaczenie wczesnego wykrywania choroby w skutecznym jej leczeniu. Kampanię wspiera strona www.wylaczraka.pl, na której znajdują się doniesienia naukowe, materiały edukacyjne dotyczące czynników ryzyka chorób nowotworowych oraz konkursy. Patronat merytoryczny nad kampanią objęły Polska Unia Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.