PRODUKCJA

W zakładzie produkcyjnym Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA zlokalizowanym na warszawskiej Białołęce powstaje niemal 100% opakowań leków Servier przeznaczonych na polski rynek, a także wiele leków eksportowanych głównie do krajów Unii Europejskiej. Liczba eksportowanych opakowań dynamicznie rośnie. Obecnie 50% produkcji realizowanej w Polsce przeznaczone jest na eksport. Bezpieczeństwo i jakość wytwarzanych leków to dla Servier jedne z kluczowych priorytetów działalności, dlatego polski zakład produkcyjny od 2003 r. ma certyfikat GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej).  

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

Departament Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych w Warszawie jest jednym z 15 ośrodków badań klinicznych Servier na całym i odpowiada za prowadzenie badań klinicznych nie tylko w Polsce, lecz także w Czechach, na Słowacji i Ukrainie, nadzoruje też niektóre projekty w Gruzji. Każdego roku polski ośrodek koordynuje średnio 15–20 badań klinicznych prowadzonych na terenie kraju i za granicą. 

EDUKACJA

Servier aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy medycznej. Działalność edukacyjna adresowana jest do środowiska medycznego, środowiska farmaceutycznego oraz do pacjentów. ​

Firma od lat organizuje bezpłatne programy profilaktyczno-edukacyjne. Trzy najważniejsze to Forum Przeciw DepresjiServier dla SercaServier – Wyłącz Raka. Mają one na celu szerzenie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium. ​

Programy mają zasięg ogólnopolski i są prowadzone pod patronatem uznanych autorytetów medycznych – Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego czy Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – oraz mediów. ​

Servier organizuje i wspiera konferencje, sympozja, a także warsztaty dla lekarzy i farmaceutów. Przyznaje granty i stypendia naukowe, udziela wsparcia niezależnym programom profilaktycznym, a także dzieli się najnowszą dostępną wiedzą ze środowiskami medycznym i farmaceutycznym.