KOMUNIKACJA
KORPORACYJNA​

Katarzyna Urbańska
Head of Corporate Communication & Public Affairs Department

Natalia Stasiakowska-Jabłońska
External Communication 
Manager

MEDIA-PL@SERVIER.COM

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA ​I CSR

Ewa Ciepałowicz
CSR & Internal Communication 
Manager

CSR-PL@SERVIER.COM