Co-Prestarium

Pobierz ulotkę

5 mg + 5 mg
5 mg + 10 mg
10 mg + 5 mg
10 mg + 10 mg

Co-Prestarium Initio

Pobierz ulotkę

3,5 mg + 2,5 mg
7 mg + 5 mg

Coaxil

Pobierz ulotkę

12,5 mg

Diaprel MR 30 mg

Pobierz ulotkę

Diaprel MR 60 mg

Pobierz ulotkę

Ivabradine Anpharm

Pobierz ulotkę

5 mg
7,5 mg

Lonsurf

Pobierz ulotkę
15 mg + 6,14 mg
20 mg + 8,19 mg

Noliprel

Pobierz ulotkę

2,5 mg + 0,625 mg

Noliprel Bi-Forte

Pobierz ulotkę

10 mg + 2,5 mg

Noliprel Forte

Pobierz ulotkę

5 mg + 1,25 mg

Preductal MR

Pobierz ulotkę

35 mg

Prestarium 5 mg

Pobierz ulotkę

Prestarium 10 mg

Pobierz ulotkę

Prestilol 10/10

Pobierz ulotkę

10 mg + 10 mg

Prestilol 5/5

Pobierz ulotkę

5 mg + 5 mg

Prestilol 5/10

Pobierz ulotkę

5 mg + 10 mg

Prestilol 10/5

Pobierz ulotkę

10 mg + 5 mg

Pronoran

Pobierz ulotkę

50 mg

Tenaxum

Pobierz ulotkę

1 mg

Tertens-AM

Pobierz ulotkę

1,5 mg + 5 mg
1,5 mg + 10 mg

Tertensif Bi-Kombi

Pobierz ulotkę

10 mg + 2,5 mg

Tertensif Kombi

Pobierz ulotkę

5 mg + 1,25 mg

Tertensif SR

Pobierz ulotkę

1,5 mg

Triplixam

Pobierz ulotkę

5 mg + 1,25 mg + 5 mg
5 mg + 1,25 mg + 10 mg
10 mg + 2,5 mg + 5 mg
10 mg + 2,5 mg + 10 mg

Triveram

Pobierz ulotkę

10 mg + 5 mg + 5 mg
20 mg + 5 mg + 5 mg
20 mg + 10 mg + 5 mg
20 mg + 10 mg + 10 mg
40 mg + 10 mg + 10 mg

Valdoxan

Pobierz ulotkę

25 mg

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public