ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH


  Lekarz, Farmaceuta lub osoba wykonująca inny zawód medyczny

  W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych firmy Servier, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych firmy Servier, prosimy o zgłoszenie w formie elektronicznej. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza widocznego poniżej. Istnieje również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny poprzez recepcję biura Servier Polska pod numerem (22) 594 90 00 w godzinach 8.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy recepcji oraz w dni wolne, prosimy o kontakt pod numerem 602 416 499.

  Administratorem danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych, jest podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy („Podmiot odpowiedzialny”). Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim zgłoszeniem znajdują się tutaj.

  Adres miejsca pracy

  * Pola obowiązkowe


   Pacjent

   W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych firmy Servier, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych firmy Servier, prosimy o zgłoszenie w formie elektronicznej. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza widocznego poniżej. Istnieje również możliwość zgłoszenia telefonicznego. Prosimy wówczas o kontakt telefoniczny poprzez recepcję biura Servier Polska pod numerem (22) 594 90 00 w godzinach 8.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku. Poza godzinami pracy recepcji oraz w dni wolne, prosimy o kontakt pod numerem 602 416 499. Każde podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego powinno być zgłaszane lekarzowi.

   Administratorem danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych, jest podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy („Podmiot odpowiedzialny”). Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim zgłoszeniem znajdują się tutaj.

   * Pola obowiązkowe