Lonsurf

Pobierz ulotkę
15 mg + 6,14 mg
20 mg + 8,19 mg

Onivyde pegylated liposomal

Pobierz ulotkę
4,3 mg/ml

Oncaspar

Pobierz ulotkę
750 j/ml

Pixuvri

Pobierz ulotkę
29 mg

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public