Przyspieszenie badań naukowych dziś dla doskonalszej opieki zdrowotnej jutro​

Instytut Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay to dla Grupy Servier ważny krok w kierunku prowadzenia bardziej otwartej, dynamicznej i produktywnej działalności naukowo-badawczej, która będzie służyć pacjentom.​

1500 pracowników naukowo-badawczych firmy Servier będzie się wspólnie zajmować interdyscyplinarnym rozwijaniem innowacji w jednym miejscu, w obrębie strefy naukowo-technicznej Paryż-Saclay. Będą stanowić część naukowego centrum doskonałości, które w perspektywie kilku lat skupi blisko 25% francuskiego potencjału badawczego.

PODSTAWOWE INFORMACJE

19 czerwca 2019 r.​

Położenie kamienia węgielnego

45 tys. m2​

Pomieszczeń badawczych

4,8 tys. m2​

Powierzchni zielonych

1 500

Przestrzeń do pracy
dla 1 500 osób

1850

Inkubator startupów o
powierzchni 1 850 m2,
mieszczący do 110 osób

1

Pracownia architektoniczna:
Wilmotte & Associés

© Zdjęcia: Pracownia Architektoniczna Wilmotte & Associés​

INTEGRACJA Z EKOSYSTEMEM SKONCENTROWANYM NA INNOWACJACH

Wraz z otwarciem Instytutu Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay, Grupa Servier umocni pozycję wśród najbardziej wpływowych podmiotów innowacyjnych we Francji i całej Europie, budując swoją obecność w obrębie klastra Paryż-Saclay – kompleksowego ekosystemu skoncentrowanego na innowacjach. Strefa naukowo-techniczna Paryż-Saclay skupia 15% całej działalności naukowo-badawczej we Francji oraz 40% wszystkich stanowisk badawczych w sektorze publicznym i prywatnym w regionie Île-de-France, w tym prawdziwe perły wśród uniwersyteckich i prywatnych ośrodków naukowych. To jedna z ośmiu największych stref innowacji na świecie. Grupa Servier będzie jedyną międzynarodową firmą farmaceutyczną obecną w tej wyjątkowej strefie.​

DYNAMIZACJA WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI

Strefa Paryż-Saclay oferuje obiecujący wybór przyszłych partnerów do współpracy naukowej. Grupa Servier znajdzie się blisko szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych, z którymi będzie mogła nawiązywać kontakty, tworzyć powiązania i korzystać ze zidentyfikowanych możliwości synergii.​

INKUBATOR STARTUPÓW PROMUJĄCY WYMIANĘ WIEDZY

Przy Instytucie Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay będzie także działać inkubator startupów, skierowany do nowych, innowacyjnych firm w sektorze ochrony zdrowia. Poprzez utworzenie inkubatora firma Servier chce zapewnić możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy swoimi zespołami badawczymi, a pracownikami korzystających z niego startupów. Zespoły Servier będą mogły skorzystać z wiedzy i talentu najlepszych naukowców z tych firm, co przyspieszy realizację projektów badawczych i dostępność nowych rozwiązań terapeutycznych.​

KOMPLEKS ZGODNY Z WYMOGAMI EKOLOGII I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wierna zobowiązaniom w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej wobec wszystkich interesariuszy, Grupa postanowiła uczynić z Instytutu Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay prawdziwie wzorcowy ośrodek. Dzięki zastosowaniu ekologicznych rozwiązań wspierających bioróżnorodność, firma zamierza uzyskać dla tego kompleksu certyfikat BiodiverCity®, a także certyfikaty jakości WELL i HQE.​

NOWE METODY PRACY PROMUJĄCE WSPÓŁDZIAŁANIE ORAZ ZWINNE METODYKI REALIZACJI PROJEKTÓW

Upowszechnianie dobrych praktyk, współdzielenie wyposażenia, rozwój partnerstwa oraz wymiana wiedzy – sam układ architektoniczny kompleksu ma wspierać nowe metody pracy. W efekcie, powstanie stymulujące środowisko pracy, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał badawczy Servier, a jednocześnie zadbać o dobre samopoczucie pracowników.​