Inspektor Ochrony Danych. W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych Servier wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”).

Kontakt z IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Servier jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  • telefonicznie na numer:
    (22) 594 90 00;
  • w formie elektronicznej na adres:
    dane.osobowe@servier.com
  • w formie pisemnej na adres:
    ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Pełna treść Polityki Prywatności i Obowiązki Informacyjne znajdują się w Regulaminie.