Inspektor Ochrony Danych. W celu monitorowania i nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych Servier wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”).

Kontakt z IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Servier jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

 • telefonicznie na numer:
  (22) 594 90 00;
 • w formie elektronicznej na adres:
  dane.osobowe@servier.com
  IOD: Marcin Wielisiej
 • w formie pisemnej na adres:
  ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa

Pełna treść Polityki Prywatności i Obowiązki Informacyjne znajdują się w Regulaminie.