OBECNOŚĆ W POLSCE

Grupa Servier aktywnie inwestuje w nowoczesne technologie i infrastrukturę, korzystając z wewnętrznej wymiany doświadczeń i informacji między krajami i jednostkami. Inwestowane środki przeznacza na badania oraz rozwijanie potencjału wytwórczego i dystrybucyjnego. Zgromadzone zasoby materialne i intelektualne traktuje jako gwarancję dalszego rozwoju. ​

Inwestycje w Polsce realizowane są głownie w obszarach produkcji, działalności badawczo-rozwojowej oraz profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Równie istotnym polem inwestycyjnym dla firmy są, obok obszarów biznesowych, inwestycje w pracowników. W sumie, w ciągu ponad ćwierć wieku obecności Servier w Polsce, na inwestycje wydano ponad 883 mln zł. ​

INWESTYCJE W GRUPIE SERVIER

PODSTAWOWE INFORMACJE

230 mln zł

zainwestowane w
produkcję w Polsce​

416 mln zł

zainwestowane w
Polsce w badania naukowe
i rozwój

86 mln zł

zainwestowane w obszar
profilaktyki i edukacji
zdrowotnej Polaków

3,5 mln zł

przeznaczone na
międzynarodowe i
polskie granty naukowe

INWESTYCJE W PRODUKCJĘ 

Servier od lat konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę produkcyjną, dzięki czemu może prowadzić procesy produkcyjne i dystrybucyjne zgodnie z rygorystycznymi standardami, m.in. Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) i Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP). W warszawski zakład Anpharm od uruchomienia produkcji zainwestowano już̇ ponad 230 mln zł (z czego 10,9 mln zł wydano w IV kwartale 2020 r. na nową linię produkcyjną). W ostatnich latach uruchomiono także nowoczesną linię butelkującą (2011) i linię PDA (2015), przygotowującą pojedyncze dawki leków dla pacjenta, wykorzystywane w szpitalach, sanatoriach czy domach późnej starości.

Ostatnia inwestycja zwiększyła możliwości zakładu produkcyjnego o 10 do 15 mln opakowań rocznie. Pozwala to zarówno skutecznie zabezpieczyć potrzeby polskich pacjentów, jak i zwiększyć eksport produkowanych w zakładzie leków. Dzięki zrealizowanym inwestycjom wielkość produkcji wzrosła ponad stukrotnie, z 0,5 mln do blisko 48 mln opakowań rocznie, a liczba zatrudnionych osób zwiększyła się ponad dwukrotnie. ​

W 2017 r. Servier rozbudowała i unowocześniła także znajdujące się na terenie zakładu laboratorium analityczne. Realizuje ono wszelkie niezbędne etapy kontroli jakości produkcji, w tym badania chemiczne, mikrobiologiczne, stabilności i profili uwalniania, a także odpowiada za kontrolę jakości produktów opakowaniowych. 

NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZĄ

Pod względem wysokości środków przeznaczanych na badania i rozwój cała branża farmaceutyczna znajduje się w ścisłej czołówce. Dla Servier aktywność naukowo-badawcza jest w centrum działalności – tworzenie oryginalnych leków i ich produkcja stanowią trzon modelu biznesowego. Servier reinwestuje ponad 20% rocznych obrotów w badania naukowe, które są prowadzone m.in. w Polsce, w departamencie Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych (ICTR) w Warszawie, we współpracy z lokalnymi ośrodkami akademickimi i instytucjami badawczymi.

W ciągu ostatnich 20 lat Servier przeznaczyła prawie 416 mln zł na badania naukowe i rozwój biotechnologii w Polsce. 

INWESTYCJE SERVIER W OBSZAR EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Wartość inwestycji Servier w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce w latach 1998–2020 r. wyniosła w przybliżeniu 86 mln zł. Działalność edukacyjna firmy Servier w Polsce jest skierowana zarówno do pacjentów, jak i do środowiska medycznego oraz farmaceutycznego.

Wkład Servier w rozwój gospodarki opartej na wiedzy to liczne działania z zakresu edukacji i profilaktyki. Servier jest organizatorem trzech długoletnich ogólnopolskich programów, na które w latach 2003–2020 przeznaczyła ponad 16 mln zł. W latach 2003–2020 Servier w Polsce przekazała na międzynarodowe i polskie granty naukowe blisko 3,5 mln zł. Firma współpracuje również z wieloma organizacjami działającymi w obszarze edukacji zdrowotnej.