LEKI KARDIOLOGICZNE​

Co-Prestarium

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

5 mg + 5 mg
5 mg + 10 mg
10 mg + 5 mg
10 mg + 10 mg

Co-Prestarium Initio

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

3,5 mg + 2,5 mg
7 mg + 5 mg

Prestarium 10 mg

Pobierz charakterystykę (ChPL)

Prestilol 10/10

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

10 mg + 10 mg

Prestilol 5/5

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

5 mg + 5 mg

Tenaxum

Pobierz charakterystykę (ChPL)

1 mg

Tertens-AM

Pobierz charakterystykę (ChPL)

1,5 mg + 5 mg
1,5 mg + 10 mg

Tertensif Bi-Kombi

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

10 mg + 2,5 mg

Tertensif Kombi

 

Pobierz charakterystykę (ChPL)

5 mg + 1,25 mg

Tertensif SR

Pobierz charakterystykę (ChPL)

1,5 mg 

Triplixam

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

5 mg + 1,25 mg + 5 mg
5 mg + 1,25 mg + 10 mg
10 mg + 2,5 mg + 5 mg
10 mg + 2,5 mg + 10 mg

Triveram

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

10 mg + 5 mg + 5 mg
20 mg + 5 mg + 5 mg
20 mg + 10 mg + 5 mg
20 mg + 10 mg + 10 mg
40 mg + 10 mg + 10 mg

 

LEKI – DIABETOLOGIA​

Diaprel MR 60 mg

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

Diaprel MR 30 mg

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

LEKI PSYCHIATRYCZNE I NEUROLOGICZNE​

LEKI ONKOLOGICZNE​

Lonsurf

Pobierz charakterystykę (ChPL)

15 mg + 6,14 mg
20 mg + 8,19 mg

Oncaspar

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

750 j/ml

Onivyde pegylated liposomal

Pobierz charakterystykę (ChPL) 

4,3 mg/ml

Pixuvri

Pobierz charakterystykę (ChPL)

29 mg 

 

Tibsovo

Pobierz charakterystykę (ChPL)

250 mg

Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public