Servier Polska

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 10
01-248 Warszawa
tel. (22) 594 90 00

Recepcja biura firmy Servier Polska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30

NIP: 526-030-28-87
KRS: 0000139202
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. Gosp. KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 20 944 250,00 zł

W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych
związanych z produktami firmy Servier, prosimy o kontakt pod numerem 602 416 499.