Servier Polska

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
tel. (22) 594 90 00

Recepcja biura firmy Servier Polska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30

NIP: 526-030-28-87
KRS: 0000139202
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 20 944 250,00 zł

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych firmy Servier, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych firmy Servier, prosimy o kontakt telefoniczny poprzez recepcję biura Servier Polska pod numerem (22) 594 90 00 lub pod numerem 602 416 499 lub za pomocą formularza.

 

 


    Napisz do nas

    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu z firmą i odpowiedzi na zgłoszenie przesłane za pomocą formularza kontaktowego jest Servier Polska Sp. z o.o.

    Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Servier Polska sp. z o.o. Dane są przetwarzane w celu przyjmowania i realizowania zgłoszeń Użytkowników Serwisu. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Servier znajdują się tutaj.

    Administratorem danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych, jest podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy („Podmiot odpowiedzialny”). Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i uzupełniania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim zgłoszeniem znajdują się tutaj.

    * Pola obowiązkowe