Servier Polska

SERVIER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
tel. (22) 594 90 00

Recepcja biura firmy Servier Polska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:30

NIP: 526-030-28-87
KRS: 0000139202
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS.
Wysokość kapitału zakładowego 20 944 250,00 zł

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych firmy Servier, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych firmy Servier, prosimy o kontakt telefoniczny poprzez recepcję biura Servier Polska pod numerem (22) 594 90 00 lub pod numerem 602 416 499 lub za pomocą formularza.

 

 


    Napisz do nas

    Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktu z firmą i odpowiedzi na zgłoszenie przesłane za pomocą formularza kontaktowego jest Servier Polska Sp. z o.o.

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działań niepożądanych oraz innych kwestii związanych z bezpieczeństwem lub jakością produktów leczniczych, a także w przypadku pytań medycznych dotyczących produktów leczniczych, jest podmiot odpowiedzialny za dany produkt leczniczy („Podmiot odpowiedzialny”). Szczegółowe informacje, w jaki sposób Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z takim zgłoszeniem znajdują się tutaj.

    * Pola obowiązkowe