NAPĘDZANI PRZEZ PASJĘ

Naszym kapitałem są ludzie, profesjonaliści z pasją podchodzący do swojej pracy. Wierzymy w pracę zespołową i wzajemną inspirację, dlatego bardzo poważnie traktujemy rekrutację nowych Pracowników.

REKRUTACJA

Każdemu Kandydatowi poświęcamy czas indywidulanie, aby mógł jak najlepiej zaprezentować się na każdym etapie rekrutacji. W proces rekrutacji zaangażowani są Menedżerowie z Działu Personalnego oraz przyszli Menedżerowie z docelowego działu pracy Kandydata.

Rekrutacja do Servier jest procesem kilkuetapowym.

Pierwszy krok to przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszenie. Po wstępnej analizie nadesłanych dokumentów, odpowiadamy na aplikacje spełniające nasze oczekiwania i zapraszamy wybranych Kandydatów na spotkanie ze Specjalistą ds. Rekrutacji.

Jeżeli Kandydat pozytywnie przejdzie rozmowę z ze Specjalista ds. Rekrutacji, zostaje zaproszony do kolejnego etapu, tj. spotkania z Menedżerem Działu do którego Kandydat aplikuje. Ostatnim etapem jest rozmowa z potencjalnym bezpośrednim Przełożonym.

Dołącz do SERVIER POLSKA

Dołącz do SERVIER (inne kraje)