Kodeks Przejrzystości – EFPIA – raporty

Współpraca między przedstawicielami zawodów medycznych a organizacjami ochrony zdrowia od dawna jest motorem rozwoju w dziedzinie opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i praktyce w leczeniu chorób. Co więcej, przedstawiciel zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponuje nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi.

Pracownicy i organizacje opieki zdrowotnej powinni otrzymywać stosowne wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne ukazanie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Przejrzystości jego sygnatariusze, tj. firmy członkowskie Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), zobowiązani są ujawnić wszystkie transfery korzyści, takie, jak wsparcie udziału w wydarzeniach edukacyjnych poświęconych zagadnieniom medycznym, honoraria dla prelegentów oraz wynagrodzenie za doradztwo świadczone przez przedstawicieli zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia.

Servier w pełni popiera cele, które promuje ta inicjatywa samoregulacyjna i wdraża jej postanowienia.

Publikację przygotowano w oparciu o przyjętą w Servier Polska  notę metodologiczną * opracowaną na podstawie postanowień Kodeksu przyjętego przez  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (ZPIFF INFARMA).

Świadczenia, o których mowa w dokumencie, obejmują wszystkie przypadki przekazywania świadczeń przez wszystkie spółki Servier zajmujące się promocją i/lub dystrybucją leków Servier, działające w kraju lub poza jego granicami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

Zachęcamy do skontaktowania się * z nami w celu uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści zawartych w tej sekcji oraz dodatkowych informacji na temat publikacji danych przez Servier w innych krajach.