PODSTAWOWE INFORMACJE

34.

Największa firma
farmaceutyczna na
świecie i 2. we Francji

150

Krajów
w których dostępne
są leki Grupy Servier

100

Milionów pacjentów
leczonych lekami Servier
każdego dnia

21 400

pracowników
w tym ponad 600 w Polsce

GRUPA SERVIER

Servier jest międzynarodową firmą farmaceutyczną zarządzaną przez fundację non-profit, z siedzibą we Francji. Zatrudnia 21,400 pracowników w 150 krajach na świecie i generuje 4,9 mld euro przychodów.


Każdego roku Servier inwestuje ponad 20% przychodów z leków oryginalnych w badania i rozwój by przyspieszyć proces rozwoju innowacyjnych terapii. Grupa realizuje otwarty model innowacji oparty na współpracy z ośrodkami akademickimi, firmami farmaceutycznymi oraz biotechnologicznymi. W sercu tego procesu znajdują się potrzeby pacjentów, od momentu rozpoczęcia badań poza produkcję tabletki.


Jako lider w obszarze kardiologii, Grupa Servier pragnie stać się uznanym i innowacyjnym podmiotem w obszarze onkologii. Rozwój Grupy jest oparty na kontynuacji zaangażowania w choroby kardiologiczne i metaboliczne, a także onkologię, choroby immunozapalne oraz neurodegeneracyjne. By promować powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, Grupa oferuje także szerokie spektrum leków generycznych, obejmujących większość obszarów terapeutycznych.

PODSTAWA NASZYCH DZIAŁAŃ

Nasze Zobowiązania, Wartości i Wizja stanowią filar tożsamości Servier. Na całym świecie pracownicy Grupy Servier są zaangażowani na rzecz postępu medycyny i realizacji potrzeb pacjentów. Każdego dnia z poświęceniem pracujemy na rzecz pacjentów i by ratować ludzkie życie.

ZOBOWIĄZANIE

Naszym wspólnym zobowiązaniem wobec pacjentów i lekarzy jest współpraca na rzecz postępu wiedzy medycznej. Staramy się współtworzyć świat, w którym przyszłe pokolenia będą miały dostęp powszechny dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie.

WIZJA

Potrzeby pacjentów stawiamy w centrum naszych działań.

Nasza niezależność jest gwarancją dla długookresowej perspektywy rozwoju i inwestycji.

Pragniemy dalej rozwijać się jako firma o prawdziwie globalnym zasięgu

Poznaj nasze 4 podstawowe wartości

ŚMIAŁOŚĆ W INNOWACJI
Podejmujemy wyzwanie, aby zaoferować innowacyjne rozwiązania terapeutyczne. Inspirowani przez dążenie do tworzenia nowych rozwiązań jesteśmy odważni, aktywni i wspólnie osiągamy nasze cele.

ROZWÓJ PRZEZ WSPÓŁPRACĘ
Każda możliwość wspólnego działania przekłada się na wspólną korzyść. Kimkolwiek byśmy byli, gdziekolwiek się znajdujemy, rozwijamy się dzięki współpracy i wymianie doświadczeń.

TROSKA
Z myślą o przyszłości troszczymy się o ludzi i środowisko naturalne. Dbałość o zdrowie i poczucie spełnienia jest tym, co nas motywuje.

DĄŻENIE DO SUKCESU
Ciągły rozwój naszej firmy ma dla nas kluczowe znaczenie. Niezależnie od wyzwań jakie stoją przed nami chcemy wywiązać się z naszych zobowiązań.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ZDROWIA

Firma Servier jest zaangażowana we współpracę z i na rzecz pacjentów, oferując im innowacyjne rozwiązania terapeutyczne.
Każdego dnia, na całym świecie, 100 milionów pacjentów jest leczonych lekami Servier.

Szeroki zakres portfolio leków oryginalnych Servier

Wysoka jakość leków generycznych

Cyfrowe technologie przyszłości

NOWE PODEJŚCIE DO BADAŃ I ROZWOJU W CELU PRZYSPIESZENIA INNOWACJI

Nasz model badań i rozwoju podlega stałej ewolucji. W ten sposób chcemy skuteczniej dostarczać nowoczesne rozwiązania, które mają służyć realnym potrzebom pacjentów.

Powstanie nowego Instytutu Badawczego Servier Paris-Saclay jest odzwierciedleniem idei, w której otwartość i współpraca stanowią napęd dla produktywności procesu badawczego.

Servier inwestuje 20% swoich przychodów w badania i rozwój nowych terapii. Swoje badania Grupa koncentruje na czterech obszarach terapeutycznych, w których potrzeby pacjentów są największe. Szczególny obszar badawczy stanowi onkologia, która w najbliższej przyszłości odpowiadać będzie za 50% globalnego budżetu badawczego.

ONKOLOGIA
CHOROBY IMMUNOZAPALNE
NEUROLOGIA
CHOROBY KARDIO-METABOLICZNE

INSTYTUT BADAWCZY SERVIER PARIS-SACLAY

Kluczowy krok w kierunku stworzenia bardziej otwartego, dynamicznego i w efekcie produktywnego środowiska badawczego.

  • Inwestycja warta 350 milionów
  • 45,000 metrów o powierzchni przeznaczonej na R&D
  • Inkubator start-upów
  • Servier będzie jedyną międzynarodową firmą farmaceutyczną w tym wyjątkowym klastrze badawczym

DŁUGOTERMINOWY I ZINDYWIDUALIZOWANY MODEL WSPÓŁPRACY

Zakres i poziom zaawansowania współcześnie realizowanych badań naukowych wymaga szerokiej i otwartej współpracy różnych środowisk. Właśnie dlatego aktywnie poszukujemy partnerów wśród ośrodków naukowych, uniwersytetów, a także innych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych. Współpraca z Servier przekłada się na nasze długofalowe inwestycje, kontakt z najwyższej klasy naukowcami oraz siecią ekspertów klinicznych. Każde z zawartych przez nas partnerstw jest wyjątkowe i opiera się na konstruktywnej i zindywidualizowanej relacji.

PRODUKCJA LEKÓW I SUBSTANCJI CZYNNYCH

Servier posiada sieć 16 zakładów produkcyjnych, rozmieszczonych na świecie.
Zintegrowany model przemysłowy pozwala zachować kontrolę na każdym etapie cyklu życia produktów i gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości.

POZYTYWNY WPŁYW NA SPOŁECZNOŚCI

Grupa Servier przyjęła bardzo aktywne podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. Opiera się ono na 4 zobowiązaniach CSR, które łączą w sobie 17 priorytetowych wyzwań zidentyfikowanych na podstawie wskazań ISO 26000.

Od 2016 roku, Fundacja Charytatywna Mecenat Servier wspiera realizację licznych inicjatyw we Francji i innych krajach, które obejmują tematykę ochrony zdrowia, edukacji i projektów ważnych dla społeczności lokalnych.

Więcej informacji znaleźć można na stronie mecenat.servier.com/