PODSTAWOWE INFORMACJE

34.

CO DO WIELKOŚCI FIRMA
FARMACEUTYCZNA NA
ŚWIECIE i 2. we Francji*.

150

KRAJÓW, w których
dostępne są leki Servier

21,400

PRACOWNIKÓW

*IQVIA, Analytics Link / Świat 74 kraje – MAT Q4-2022

Servier – globalna grupa farmaceutyczna

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,4 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych do leczenia nowotworach. Z tego względu, firma przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier, z siedzibą we Francji, jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2022 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,9 mld EUR.

Nasza misja

Angażujemy się w postęp terapeutyczny dla dobra pacjentów.

Nasza wizja

Założona, aby służyć zdrowiu, Grupa Servier pragnie wywierać znaczący wpływ społeczny dla dobra pacjentów oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju świata.

Śmiałość innowacji

Troska

Rozwój przez współpracę

Dążenie do sukcesu

Kompleksowe podejście do ochrony zdrowia

Każdego dnia, firma Servier pomaga leczyć pacjentów w 150 krajach przy użyciu szerokiego portfolio leków oryginalnych i odtwórczych. Zgodnie z kompleksowym podejściem do ochrony zdrowia, oferujemy także rozwiązania z zakresu e-zdrowia, obejmujące wszystkie etapy opieki nad pacjentem.

LEKI ORYGINALNE SERVIER

LEKI ODTWÓRCZE

Rozwój i innowacje

Mamy jasno określony cel – przyspieszenie badań i prac nad rozwojem nowych rozwiązań terapeutycznych zgodnie z naszą długofalową wizją.

Dzień w dzień, nasze zespoły niestrudzenie pracują nad odkrywaniem i rozwojem nowych leków w obszarach, gdzie potrzeby pacjentów są największe.

Model zarządzania firmą Servier w oparciu o fundację typu non-profit doskonale współgra z długoterminową perspektywą wymaganą w pracach badawczo-rozwojowych. Dzięki niezależności od sił rynkowych, możemy inwestować znaczne środki w badania i rozwój nowych, innowacyjnych leków.

Co roku inwestujemy w działalność badawczo-rozwojową ponad 20% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych).

ONKOLOGIA
kardiometabolizm
zapalenie immunologiczne
neuronauka

Instytut Badań i Rozwoju Servier w Paryżu-Saclay

W nowym ośrodku w Paryżu-Saclay, firma Servier będzie mogła wdrożyć bardziej elastyczne i otwarte podejście do działalności badawczo-rozwojowej, jeszcze ściślej ukierunkowane na pacjentów, w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych.

  • Otwarcie w 2023 roku
  • 45,000 m2 powierzchni
  • 1,500 pracowników 

Partner z wyboru

Nasza strategia współpracy koncentruje się wokół jednego celu, jakim jest przyspieszenie rozwoju terapii znacząco poprawiających jakość życia pacjentów. Wobec naszych partnerów przyjmujemy podejście zorientowane na ludzi oraz dążymy do sytuacji, w której dzięki połączeniu wiedzy obie strony odnoszą korzyści.

Pragniemy inwestować w innowacje, które w przyszłości będą służyć pacjentom.

Rozbudowana działalność wytwórcza

W oparciu o sieć 16 zakładów wytwórczych na całym świecie wytwarzamy i dostarczamy nasze leki, spełniające najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Wprowadzając innowacje cyfrowe w całym łańcuchu wartości stale zwiększamy elastyczność, aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby pacjentów.

Pozytywny wpływ na społeczeństwo

Grupa Servier przyjęła aktywne podejście do odpowiedzialności społecznej, koncentrujące się wokół czterech zobowiązań, z którymi wiąże się 17 priorytetowych wyzwań – zidentyfikowanych w wyniku analizy opartej na wytycznych ISO 26000 oraz rozmów z interesariuszami.

Od 2016 roku fundusz charytatywny Mécénat Servier wspiera inicjatywy interesu ogólnego we Francji i za granicą w dziedzinie opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i wspólnego życia. Więcej informacji: https://volunteer.servier.com/