BADANIA KLINICZNE I INWESTYCJE W DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZĄ W POLSCE

Działalność naukowo-badawcza w Polsce jest prowadzona przez Grupę Servier od 1992 roku. Początkowo była ona koordynowana przez ośrodek francuski, natomiast już siedem lat później, w 1999 r., został utworzony polski departament Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych Servier (ICTR). Rola polskiego ośrodka jest coraz większa – od 2017 r. organizuje, nadzoruje i monitoruje on projekty badawcze faz I–III w Polsce, Czechach, na Słowacji, na Ukrainie oraz niektóre projekty w Gruzji. Polski departament ICTR jest jednym z 15 ośrodków badań klinicznych Servier na całym świecie.​

Każdego roku polski ośrodek koordynuje średnio 15–20 badań klinicznych prowadzonych na terenie kraju i za granicą – w sumie to ponad 120 badań, a łączne inwestycje w działalność naukowo-badawczą w Polsce w latach 1996–2020 to prawie 400 mln zł. Dotychczas badania kliniczne prowadzone były w siedmiu obszarach: kardiologii, diabetologii, reumatologii, psychiatrii, okulistyce, neurologii oraz onkologii, a także w zakresie terapii stosowanych w tzw. chorobach rzadkich, które dotyczą niewielkiej populacji pacjentów. Obecnie Servier w Polsce, zgodnie ze strategią Grupy Servier, koncentruje się na czterech obszarach terapeutycznych, czyli: onkologii, neurologii, chorobach o podłożu immunozapalnym, a także nowych rozwiązaniach farmakologicznych w kardiologii, głownie lekach złożonych, tzw. single pill combination.​

Dzięki prowadzonym w kraju badaniom klinicznym produktów leczniczych polscy pacjenci mają większy dostęp do innowacyjnych terapii. Realnie przekłada się to na skuteczność leczenia, szczególnie w przypadku chorób, w których standardowe metody terapii nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. ​

Servier kontynuuje inwestycje w badania nad swoimi lekami nawet wtedy, kiedy upływa okres ochrony patentowej dla danej cząsteczki, co wyróżnia ją na tle konkurencyjnych innowacyjnych firm farmaceutycznych. Dla firmy kluczowa jest również przejrzystość w działaniach badawczo-rozwojowych. Servier jest przekonana, że transparentność w badaniach klinicznych ma fundamentalne znaczenie dla poszerzenia naszej wiedzy o lekach i tym samym dla przyśpieszenia postępu medycznego przy jednoczesnym poszanowaniu praw pacjentów. Servier spełnia europejskie i amerykańskie standardy w zakresie przejrzystości – raporty kliniczne z realizowanych badań są stopniowo upubliczniane na stronie clinical-trials.servier.com i wykorzystywane do uzyskiwania nowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Europie. ​

Już ponad 15 lat temu firma Servier w ramach działalności naukowo-badawczej rozpoczęła współpracę z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie, Departamentem Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi czy Instytutem Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej). Polscy naukowcy aktywnie uczestniczą w badaniach prowadzonych przez firmę Servier w Polsce – nie tylko jako badacze, lecz także jako członkowie komitetów sterujących (steering committees) międzynarodowych projektów badawczych.

Wyniki badań klinicznych realizowanych przez Servier można znaleźć w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak: „Lancet”, „NEJM” i „European Heart Journal”. Według niezależnego badania przeprowadzonego przez CenterWatch z 2015 r., firma Servier jest jednym z najwyżej ocenianych sponsorów badań o średniej wielkości nakładach na działalność badawczo-rozwojową. Wyniki te potwierdzają wysoki poziom zespołów odpowiedzialnych za badania kliniczne Servier oraz świadczą o uznaniu ze strony badaczy. ​

Udział polskich pacjentów w łącznej populacji uczestniczącej w projektach badawczych jest znaczący. Polska zajmowała m.in. drugie miejsce na świecie pod względem rekrutacji pacjentów (ok. 10%) w największym na świecie międzynarodowym badaniu niewydolności serca (badanie SHIfT) prowadzonym przez firmę Servier.