Paryż (Francja) – Globalna grupa farmaceutyczna Servier oraz Instytut Gustave Roussy, wiodący ośrodek leczenia raka w Europie, poinformowały o podpisaniu ramowej umowy dotyczącej realizacji wspólnych projektów w obszarze onkologii i immunoonkologii.

Czteroletnia umowa, z możliwością przedłużenia, formalizuje długofalową współpracę strategiczną pomiędzy firmą Servier a Instytutem Gustave Roussy, które mają zbieżne cele w zakresie badań i leczenia nowotworów. Umowa określa ogólne ramy prowadzenia wspólnych badań podstawowych i translacyjnych dla dobra pacjentów cierpiących na raka, przy czym przewiduje także prowadzenie przez Instytut badań klinicznych wczesnej fazy dotyczących innowacyjnych cząsteczek, rozwijanych przez firmę Servier w obszarze onkologii.

Obecnie, realizowanych będzie pięć projektów badawczo-rozwojowych z zakresu onkologii dorosłych i onkologii dziecięcej, dotyczących wskazań leżących w obszarze zainteresowania firmy Servier, w tym takich, które w opinii Instytutu Gustave Roussy są związane z wciąż niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi. Projekty obejmują zarówno rozwój nowych modeli przedklinicznych, jak i identyfikację biomarkerów predykcyjnych w celu optymalizacji strategii leczenia.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania tej umowy ramowej, która oznacza kontynuację zapoczątkowanej kilka lat temu konstruktywnej współpracy z Instytutem Gustave Roussy, cieszącym się dużym uznaniem ze względu na znaczne doświadczenie i zaawansowane możliwości badawcze w onkologii – stwierdził Claude Bertrand, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier. – Umowa ilustruje zaangażowanie firmy Servier w obszarze onkologii oraz dążenie do szerokiej i dynamicznej współpracy w celu przyspieszenia rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów. Otwarcie w pierwszej połowie 2023 roku Instytutu Badań i Rozwoju Servier w globalnej strefie innowacji w Paryżu-Saclay nada tej strategicznej współpracy nowy wymiar.

– Umowa ramowa, którą podpisaliśmy dziś z firmą Servier, ma strategiczne znaczenie dla pacjentów cierpiących na nowotwory i stanowi kulminację wieloletniej współpracy, która wkrótce znajdzie odzwierciedlenie w strefie badań onkologicznych w Paryżu-Saclay – dodał prof. Fabrice Barlesi, dyrektor Instytutu Gustave Roussy. – Pierwsze projekty badawcze w obszarze hematologii, immunoonkologii i pediatrii pokazują, jak obecna umowa jeszcze bardziej zdynamizuje naszą współpracę i poszerzy jej zakres.

– Współpraca firmy Servier z Instytutem Gustave Roussy umożliwia połączenie naszej wiedzy we wspólnym celu, jakim jest rozpoczęcie ambitnych projektów badawczych, dotyczących rozwoju innowacyjnych leków na oporne w leczeniu nowotwory, takie jak niektóre ostre białaczki szpikowe u dorosłych, a także nowotwory związane z niezaspokojonymi potrzebami zdrowotnymi, takie jak niektóre guzy mózgu u dzieci – podkreślił prof. Angelo Paci, kierujący programem badań onkologicznych i immunoonkologicznych w firmie Servier.

———————-

Servier – kontakt dla prasy

Sonia Marques: presse@servier.com I Tel. +33-(0)1-5572-4021

Informacje o firmie Servier

Firma Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Założona, aby służyć zdrowiu, pragnie także wywierać znaczący wpływ społeczny, zarówno dla dobra pacjentów jak i na rzecz zrównoważonego rozwoju świata. Dzięki wyjątkowej strukturze właścicielskiej, firma może w pełni poświęcić się swojej misji w oparciu o długofalową wizję: współtworzenie postępu w medycynie w celu zaspokojenia potrzeb pacjentów. Ten wspólny cel inspiruje 21,8 tys. pracowników Grupy do codziennego wysiłku.

Będąc światowym liderem w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego, wyspecjalizowanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii poprzez skupienie się na trudnych w leczeniu nowotworach. Z tego względu, Grupa przeznacza ponad połowę środków z budżetu badawczo-rozwojowego na rozwój innowacyjnych, ukierunkowanych leków onkologicznych.

Przyszłymi obszarami wzrostu będą także neurologia i choroby immunozapalne. W tych obszarach, firma Servier koncentruje się na ograniczonej liczbie schorzeń, w przypadku których dokładne profilowanie pacjentów umożliwia stosowanie ukierunkowanych strategii terapeutycznych w ramach medycyny precyzyjnej.

Wspierając powszechną dostępność opieki zdrowotnej przy obniżaniu kosztów, Grupa Servier oferuje także szeroką gamę wysokiej jakości leków odtwórczych, obejmujących większość chorób, w oparciu o silne marki we Francji, Europie Środkowo-Wschodniej, Brazylii i Nigerii.

We wszystkich tych obszarach i na wszystkich etapach cyklu życia leków, Grupa uwzględnia głos pacjentów.

Firma Servier, z siedzibą we Francji, jest także szeroko obecna na świecie, w ponad 150 krajach, a w 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 4,7 mld EUR.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania profilu firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Gustave Roussy – kontakt dla prasy

Claire Parisel / Raphaëlle Bartet: presse@gustaveroussy.fr I Tel. +33-(0)1-4211-5059 / +33-(0)6-1766-0026