Paryż (Francja)Niezależna międzynarodowa firma farmaceutyczna Servier nawiązała współpracę z francuskim startupem Epigene Labs w celu rozwoju aplikacji – opartej na sztucznej inteligencji – która określa priorytety dla celów molekularnych dla nowych leków onkologicznych. Pozwala to określić najlepszą ścieżkę terapeutyczną dla leczenia pacjentów z nowotworami. Aplikacja zostanie wdrożona w dziale badań i rozwoju firmy Servier w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Założony w styczniu 2019 roku francuski startup Epigene Labs opracował opartą na koncepcji rozszerzonej inteligencji platformę mCUBE, która agreguje i analizuje dane genomiczne w onkologii w celu identyfikacji biomarkerów i określenia priorytetowych celów molekularnych dla nowych leków onkologicznych.

Oparta na platformie mCUBE aplikacja idealnie przystaje do projektów onkologicznych realizowanych przez Servier oraz potrzeb pracowników działu badań i rozwoju tej firmy. Platforma mCUBE pozwala użytkownikom na krzyżowe analizy danych klinicznych i molekularnych (danych „omicznych”) przy użyciu dynamicznych pulpitów, które wspomagają proces podejmowania decyzji na wczesnych etapach projektów onkologicznych.

Firma Epigene Labs opracowała aplikację na podstawie specyfikacji przekazanej przez zespoły specjalistów Servier z różnych dziedzin, takich jak bioinformatyka, przetwarzanie danych, onkologia oraz cyfrowe systemy informacji i danych (ang. Digital Information and Data System – DIDS). Platforma mCUBE będzie szeroko wykorzystywana przez pracowników działu badań i rozwoju Servier. W celu jej stałego doskonalenia, użytkownicy będą regularnie przekazywać uwagi zwrotne odpowiednim zespołom w Epigene Labs.

Firma Epigene Labs stworzyła rozwiązanie, które jest idealnie dostosowane do projektów realizowanych przez firmę Servier w obszarze onkologii oraz zgodne z przyjętą przez nas strategią wykorzystania sztucznej inteligencji i przetwarzania dużych zbiorów danych w działalności badawczo-rozwojowej – stwierdziła dr Céline Lefebvre, kierująca zespołem medycyny obliczeniowej w dziale badań i rozwoju Servier, która odpowiada za projekt. – Platforma mCUBE przyspieszy proces podejmowania decyzji. To świetne narzędzie, które usprawni nasze metody pracy, z korzyścią dla pacjentów onkologicznych.

Cieszy nas, że możliwość pracy z firmą Servier pozwoli zademonstrować użyteczność naszych narzędzi – dodał dr Akpéli Nordor, współzałożyciel i dyrektor Epigene Labs. – Jako onkolodzy, doskonale rozumiemy, jakich narzędzi potrzebują inni onkolodzy w celu przyspieszenia procesu opracowania leków w oparciu o dane, identyfikacji biomarkerów i wyboru pacjentów. Chcemy kontynuować współpracę z firmą Servier w celu szybkiego udostępnienia optymalnych terapii pacjentom onkologicznym.

Współpraca z Epigene Labs to przykład otwartego i opartego na współdziałaniu podejścia do innowacji. Firma Servier chce w ten sposób stworzyć wokół siebie sieć zróżnicowanych partnerów w celu przyspieszenia rozwoju innowacji terapeutycznych i udostępnienia pacjentom nowatorskich i spersonalizowanych terapii.

Ten projekt, którego celem jest rozwój innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów, wymagał ścisłego współdziałania, elastyczności, odwagi i wytrwałości. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji – podsumowała Céline Triquel, Kierownik Projektu Otwartych Innowacji w firmie Servier. – To przykład naszej woli i gotowości do wdrażania najnowocześniejszych technologii w oparciu o model otwartych innowacji, przy wsparciu programu Start-up @ Servier*.

* Celem programu Start-up @ Servier, przynoszącego korzyści zarówno startupom jak i firmie Servier, jest przyspieszenie rozwoju innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów. Nawiązanie pełnowymiarowej współpracy jest poprzedzone etapem wstępnym, w którym obie strony wspólnie realizują istotny projekt lub zadanie pilotażowe przy użyciu danej technologii.

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności, od projektów badawczych po wsparcie wykraczające poza leki.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Informacje o Epigene Labs

Epigene Labs opracowuje rozwiązania oparte na rozszerzonej inteligencji dla potrzeb badań i rozwoju leków w onkologii precyzyjnej. Platforma mCUBE – stworzona przez naukowców onkologów dla innych naukowców onkologów – przyspiesza opracowanie leków w oparciu o dane, identyfikację biomarkerów i wybór pacjentów w celu szybszego udostępniania chorym skutecznych terapii. Obecnie, laboratoria Epigene Labs mieszczą się w Paryżu i Bostonie. W początkowym okresie, firma korzystała w Stanach Zjednoczonych z pomocy inkubatora Harvard Innovation Labs, a działalność we Francji rozpoczęła dzięki wsparciu znaczących inwestorów europejskich. Eugene Labs współpracuje z wiodącymi instytutami badawczymi i firmami biofarmaceutycznymi, w tym z Instytutem Curie, Uniwersytetem Kalifornijskim w San Francisco (UCSF), iTeos Therapeutics oraz Laboratoires Servier. W 2020 roku firma Epigene Labs została zaliczona do 30 czołowych startupów na największym kampusie startupów na świecie – Station F, a w 2021 roku uzyskała znaczące finansowanie z Unii Europejskiej w ramach niezwykle selektywnego programu Akceleratora EIC (Europejskiej Rady ds. Innowacji).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.epigenelabs.com.

Kontakt dla prasy

akpeli@epigenelabs.com