Firma Servier już po raz kolejny została uhonorowana tytułem „Partnera Polskiej Kardiologii”, jako wyraz uznania za działalność naukową na rzecz polskiej kardiologii, a także za zaangażowanie w inicjatywy, których celem jest edukacja środowiska medycznego oraz wspieranie aktywności odnoszących się do profilaktyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego, jak również promocję zdrowia w obszarze kardiologii.​

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienie tętnicze od lat stanowią główną przyczynę zgonów na świecie – stanowiąc ponad 30% wszystkich zgonów. Firma Servier Polska od początku swojej działalności podejmuje inicjatywy z zakresu edukacji pacjentów, pomaga lekarzom w zdobywaniu informacji o nowych lekach i terapiach, a także stale inwestuje w rozwój i badania nad innowacyjnymi lekami.​

To prestiżowe wyróżnienie, będące długoletnią inicjatywą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, stanowi  wyraz wsparcia w realizacji strategicznych zadań statutowych PTK w obszarze działalności naukowej, edukacyjnej i wydawniczej.