Nagroda dla liderów w dziedzinie HR przyznawana jest przez Kapitułę Programu na podstawie wielu wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego Pracodawcy. Organizacje oceniane są pod kątem klarowności oraz rzetelności swoich codziennych działań, a nadawany im tytuł stanowi uhonorowanie wzorowej polityki personalnej, prorozwojowej oraz prorodzinnej.

Na pierwszym miejscu zawsze ludzie

To przesłanie, które towarzyszy firmie Servier od początku działalności w Polsce. Jest też motywacją do przeprowadzania regularnie badań dotyczących zaangażowania i zadowolenia pracowników. W tym celu firma systematycznie wykorzystuje badanie PULSE prowadzone przez Instytut Gallupa. Narzędzie to umożliwia między innymi poznanie tzw. talentów pracowników oraz mocnych stron zespołów, co pomaga identyfikować ich potrzeby i wspierać rozwój – zarówno indywidualny, jak i zbiorowy.

Podstawą codziennej pracy w Servier Polska jest dialog. Tu głos pracowników słuchany jest z uwagą. Firma – dając przestrzeń do rozmowy i otwartego feedbacku – tworzy środowisko oparte na wspólnej odpowiedzialności za to, jak się w niej pracuje i współpracuje.

Stabilność zatrudnienia w różnorodnym środowisku pracy

Firmę Servier w Polsce 30 lat temu tworzyło zaledwie kilku pracowników, w tej chwili zatrudnia ona ponad sześćset osób w obszarze produkcji, badań i promocji. Od zawsze ważniejszy niż gotowe kompetencje czy wcześniejsze doświadczenie był tu potencjał pracownika. Wielu dzisiejszych managerów zaczynało od stanowisk przedstawicieli medycznych. Dzięki temu, że firma troszczy się o bezpieczeństwo oraz warunki pracy, jak również na wielu płaszczyznach wspiera rozwój pracowników, ci wiążą się z organizacją na lata. Ponad 72% osób zatrudnionych w firmie ma minimum 10. letni staż pracy – dla większości jest to pierwsze miejsce pracy, wielu z nich pracuje tu ponad 16 lat.

Servier Polska dba o równość kobiet i mężczyzn. Dziś kobiety stanowią ponad 76% zatrudnionych i piastują 59% stanowisk kierowniczych. Spora cześć działań firmy koncentruje się na tworzeniu elastycznych i przyjaznych warunków dla tych osób, które realizują się w rodzicielstwie.

Wszyscy pracownicy mają równe szanse na rozwijanie swojej kariery i zdobywanie nowych kompetencji. Choć mają za sobą różny okres pracy, różnią się wiekiem i płcią, zawsze udaje się znaleźć równowagę. Dzieje się tak, ponieważ Servier Polska to zgrany zespół zaangażowanych pracowników, którzy dzielą wspólne wartości.

Otrzymanie tytułu Solidny Pracodawca Roku 2023 jest dla nas prestiżowym wyróżnieniem i stanowi potwierdzenie odpowiedzialnej polityki personalnej prowadzonej od lat – bo tytuł ten jest przyznany nam już po raz kolejny. Każdego dnia pracujemy nad tym, aby nasza działalność opierała się na wartościach takich jak zaufanie, uczciwość i transparentność, co pozwala nam oferować naszym obecnym i przyszłym pracownikom wyjątkowe standardy, które wyróżniają nas na konkurencyjnym rynku – podsumowuje Marta Rojek-Czech, Human Resources Manager w Servier Polska.