Połączenie innowacji naukowych z potęgą technologii pozwoli na znaczący postęp w całościowym zaangażowaniu pacjentów stwierdziła Virginie Dominguez, wiceprezes Servier ds. cyfryzacji, danych i systemów informatycznych. – Analiza danych i sztuczna inteligencja otwierają ogromne perspektywy w odniesieniu do odkrywania nowych leków, profilaktyki chorób oraz poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich w całym łańcuchu wartości w branży farmaceutycznej. Poszukiwaliśmy strategicznego partnera, który wesprze nas we wdrażaniu tych technologii. Wybraliśmy Google Cloud ze względu na wiedzę dotyczącą sektora ochrony zdrowia, siłę innowacji, a także gwarantowanie zgodności usług w chmurze z RODO[1] oraz najostrzejszymi wymaganiami w zakresie suwerenności cyfrowej.

W ramach współpracy, Google Cloud pomoże Grupie Servier w migracji do chmury oraz dostarczy innowacyjne narzędzia, zapewniające znacznie większą moc obliczeniową oraz szybszą i dokładniejszą analizę danych dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Rozległy i ambitny zakres współpracy z firmą Servier to kwintesencja naszego podejścia do klientów wyjaśnił Anthony Cirot, dyrektor Google Cloud na Francję. – Dzięki odpowiednim umiejętnościom i rozwiązaniom wspieramy innowacyjność i rozwój francuskich firm. Zapewniamy lokalne wsparcie i ściśle współpracujemy z zespołami klientów, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności.

Oferowane przez Google Cloud technologie przyniosą korzyści we wszystkich obszarach działalności firmy Servier – od badań po produkcję i dystrybucję. Na przykład, w obszarze badań i rozwoju ułatwią pracę naukowcom, którzy wykorzystują coraz bardziej zaawansowane algorytmy, aby przyspieszyć odkrywanie i rozwój nowych rozwiązań terapeutycznych. Te algorytmy, trenowane na bardzo dużych zbiorach zanonimizowanych danych, generują modele, które ułatwiają identyfikację interesujących cząsteczek i celów terapeutycznych, co zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu na etapie badań klinicznych. Ponadto, dostarczone rozwiązania pomogą w optymalizacji łańcucha produkcji i dystrybucji, wzmacniając ciągłość dostaw leków i zapobiegając ich brakom – które skutkują problemami w zakresie zdrowia publicznego dla pacjentów i lekarzy.

We współpracy z firmą Google Cloud i ekosystemem jej partnerów, Grupa Servier przewiduje wspólną realizację nowatorskich projektów, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszenia rozwoju nowych leków oraz do zaawansowanej analizy danych rzeczywistych w celu dostarczenia dowodów naukowych dotyczących ich skuteczności i tolerancji.

W celu wzmocnienia kompetencji zespołów w obszarze technologii cyfrowych, firma Servier opracowała także zaawansowany program szkoleń i akulturacji dla pracowników na całym świecie. W ramach tego programu, Google Cloud przeprowadzi szkolenia w zakresie metod sztucznej inteligencji i analizy danych, wspierając proces przechodzenia przez poszczególne zespoły do kultury opartej na przetwarzaniu danych.

Informacje o firmie Servier

Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiej obecności międzynarodowej w 150 krajach świata, w 2021 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 21,8 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.

Kontakt dla prasy
Sonia Marques
presse@servier.com
tel. +33-(0)1-5572-4021


[1] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych