Paryż (Francja), Sommerville (USA) – Firma GNS, będąca liderem w wykorzystaniu „bliźniaków cyfrowych”, przyczynowej sztucznej inteligencji oraz technik biosymulacyjnych do odkrywania i rozwoju nowych biofarmaceutyków, oraz globalna grupa farmaceutyczna Servier poinformowały o nawiązaniu współpracy w celu przyspieszenia prac nad translacją wyników badawczych oraz odkrywaniem i rozwojem klinicznym leków na szpiczaka mnogiego (ang. multiple myeloma – MM).

Ta współpraca, oparta na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, biosymulacji i innych rozwiązań cyfrowych, wspiera realizację celu Grupy Servier, jakim jest przyspieszenie prac nad odkrywaniem i rozwojem klinicznym leków – zaznaczył Claude Bertrand, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.– Jesteśmy przekonani, że opracowane przez GNS bliźniaki cyfrowe i unikalne modele oparte na przyczynowej sztucznej inteligencji pomogą naszym zespołom zajmującym się badaniami i wczesnym rozwojem pogłębić wiedzę na temat biologii szpiczaka mnogiego, co usprawni proces odkrywania i rozwoju klinicznego leków na tę chorobę.

Bardzo cieszy nas perspektywa współpracy z firmą Servier w celu przyspieszenia badań nad szpiczakiem mnogim oraz wykorzystania naszych modeli pacjentów Gemini (bliźniaków cyfrowych) do ustalenia nowych zależności i ukrytych mechanizmów biologicznych tej choroby – stwierdził Joe Donahue, dyrektor ds. współpracy biznesowej w firmie GNS. – Mamy nadzieję, że współdziałając z wybitnym zespołem z firmy Servier zmienimy życie pacjentów z MM.

Nawiązana współpraca pozwoli odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące przebiegu szpiczaka mnogiego w różnych subpopulacjach pacjentów, w tym określić najbardziej synergiczne ścieżki dla nowych terapii skojarzonych. Uzyskana wiedza umożliwi firmie Servier przyspieszenie procesu translacji wyników badań naukowych i rozwoju klinicznego nowych leków. W pierwszym etapie prac zostanie wykorzystany bliźniak cyfrowy Gemini dla MM, opracowany przez GNS na podstawie licznych danych kliniczno-genomicznych z badania CoMMpass, przeprowadzonego przez Fundację Badań nad Szpiczakiem Mnogim (MMRF).

W bliźniaku cyfrowym Gemini dla szpiczaka mnogiego firmy GMS wykorzystano bogaty zbiór zebranych przez MMRF wielomodalnych danych pacjentów do stworzenia przejrzystej i dokładnej reprezentacji ilościowej złożonych mechanizmów biologicznych, co pozwala ujawnić nowe zależności w przebiegu tej choroby. Przeprowadzając następnie biosymulacje – będące zasadniczo eksperymentami obliczeniowymi – można odkryć nowe mechanizmy chorobowe i cele dla leków, określić, które spośród kandydatów na leki są skuteczniejsze, a także ustalić, dlaczego u pacjentów o określonym profilu molekularnym odpowiedź na leczenie jest lepsza i bardziej trwała. Wykorzystanie bliźniaków cyfrowych radykalnie zmieni sposób prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w branży farmaceutycznej, przyspieszając identyfikację nowych celów i ich kombinacji, a także zwiększając efektywność badań klinicznych dzięki planowaniu komputerowemu (in silico).

Informacje o firmie GNS

GNS jest liderem w stosowaniu przyczynowej sztucznej inteligencji i technik symulacyjnych do odkrywania i walidacji nowych celów dla leków, symulacji badań klinicznych oraz wspierania firm farmaceutycznych i biotechnologicznych w celu przyspieszenia procesu odkrywania i rozwoju nowych leków. Opatentowany przez firmę system sztucznej inteligencji pozwala zidentyfikować nowe zależności w oparciu o analizę danych multiomicznych i rzeczywistych, co prowadzi do odkrywania nowych celów biologicznych wraz z określeniem ich priorytetu, a także zwiększa efektywność badań klinicznych poprzez włączanie do nich pacjentów, którzy z większym prawdopodobieństwem zareagują na leczenie. Opracowane przez GNS modele cyfrowe Gemini („bliźniaki cyfrowe”) dla onkologii, neurologii i chorób autoimmunologicznych pozwalają symulować przebieg chorób i odpowiedzi na leki na poziomie pojedynczego chorego w celu symulacji badań klinicznych obejmujących różne kohorty pacjentów. Partnerzy GNS to między innymi siedem spośród dziesięciu największych firm farmaceutycznych, a także wiodące ośrodki badawcze, towarzystwa medyczne i organizacje pacjentów z całego świata. W radzie konsultacyjnej firmy zasiada renomowane grono ekspertów medycznych i naukowych.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.gnshealthcare.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy GNS w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter.

Informacje o firmie Servier

Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiej obecności międzynarodowej w 150 krajach świata, w 2021 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 21,8 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter.

Kontakt dla mediów

GNS

Zena Sfeir

Dyrektor ds. Marketingu, zsfeir@gnshealthcare.com

Servier

Sonia Marques

presse@servier.com, tel. +33-(0)1-5572-4021