• Identyfikacja i walidacja nowych celów terapeutycznych w walce z rakiem trzustki
  • Stworzenie wspólnej platformy analitycznej, wykorzystującej sztuczną inteligencję (AI)
  • Gromadzenie i wymiana danych klinicznych i biologicznych oraz wymiana narzędzi AI i wiedzy w zakresie farmakologii eksperymentalnej
  • Firma Servier może wspólnie z OPM zainicjować program odkrywania nowych leków w oparciu o cele zidentyfikowane dzięki przyjętemu podejściu

Suresnes i Dijon (Francja)Globalna grupa farmaceutyczna Servier oraz firma Oncodesign Precision Medicine (OPM), spółka zależna Oncodesign (ozn. FR0011766229 na giełdzie ALONC), poinformowały o zawarciu umowy o współpracy badawczej w ramach programu o nazwie STarT Pancreas w celu identyfikacji i walidacji nowych celów terapeutycznych w leczeniu gruczolakoraka przewodowego trzustki (ang. pancreatic ductal adenocarcinoma – PDAC).

Trzyletnia umowa pomiędzy Oncodesign Precision Medicine a Servier obejmuje dwa etapy:

  • wspólne prace nad stworzeniem platformy analitycznej, wykorzystującej sztuczną inteligencję, w oparciu o dane uzyskane z badania klinicznego OncoSNIPE®, oraz identyfikacja celów terapeutycznych za pomocą tej platformy;
  • potwierdzenie eksperymentalne (walidacja) wstępnie wybranych celów.

Firma Servier może następnie zainicjować – samodzielnie lub w ramach dalszej współpracy z OPM – realizację programów odkrywania nowych leków w oparciu o wybrane przez siebie cele terapeutyczne.

Zgodnie z umową, firmy Servier i OPM (poprzez projekt OncoSNIPE®) będą wspólnie odpowiadać za prowadzenie badań klinicznych. Koszty tych badań zostaną pokryte przez firmę Servier, zaś koszty prac nad identyfikacją celów terapeutycznych – przez obie strony.

Firma Servier dysponuje opcją uzyskania wyłącznej licencji na cały świat w odniesieniu do wyników programu, z której może skorzystać po identyfikacji celów terapeutycznych. W przypad