Paryż (Francja) – Firma farmakotechnologiczna nowej generacji Aqemia, stosująca metody sztucznej inteligencji i fizyki kwantowej, oraz globalna grupa farmaceutyczna Servier poinformowały o zawarciu umowy o współpracy, która przewiduje wykorzystanie opracowanej przez firmę Aqemia technologii w celu przyspieszenia prac nad rozwojem potencjalnych leków małocząsteczkowych w obszarze immunoonkologii (ukierunkowanych na cel molekularny, którego nie podano). Aqemia otrzyma określoną kwotę bezpośrednio po podpisaniu umowy, a także dalsze kwoty za osiągnięcie kolejnych etapów – od wczesnych odkryć po badania kliniczne – w ramach współpracy nad opracowaniem potencjalnych leków.

Nawiązanie współpracy jest efektem pomyślnego zakończenia projektu pilotażowego, który firma Servier podjęła na początku 2021 roku w celu przetestowania opracowanych przez firmę Aqemia technologii opartych na sztucznej inteligencji oraz fizyce kwantowej i statystycznej.

Aqemia będzie odpowiadać za zaprojektowanie, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, zoptymalizowanych cząsteczek realizujących określone cele małocząsteczkowe. W przeciwieństwie do większości metod sztucznej inteligencji, które przed rozpoczęciem projektowania wymagają danych eksperymentalnych do trenowania algorytmów, Aqemia zajmie się realizacją projektu od najwcześniejszych etapów rozwoju leków dzięki generowaniu własnych danych za pomocą obliczeń z zakresu mechaniki kwantowej i statystycznej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z firmą Servier po zakończonym sukcesem etapie pilotażowym, który pokazał, jak wiele nasz zespół i technologia mogą wnieść do szybkiego rozwoju innowacyjnych cząsteczek terapeutycznych – stwierdził Maximilien Levesque, prezes i współzałożyciel firmy Aqemia. – Naszym celem jest odkrywanie na skalę masową innowacyjnych leków na liczne choroby, dzięki wykorzystaniu naszej wyjątkowej platformy technologicznej, po to, aby zmienić życie pacjentów, zaś współpraca z firmą Servier to ważny krok w tym kierunku.

Bardzo cieszy nas ta współpraca, która dzięki połączeniu opracowanej przez firmę Aqemia unikalnej technologii opartej na sztucznej inteligencji z wiedzą firmy Servier w obszarze chemii medycznej i wspomaganego komputerowo projektowania leków (ang. computer-aided drug design – CADD) przyspieszy identyfikację nowych związków bioaktywnych. – dodał Christophe Meyer, dyrektor Działu Modelowania Molekularnego i Chemioinformatyki w firmie Servier. – Oba zespoły będą ściśle współdziałać w duchu partnerskiej współpracy, aby wykorzystać technologię generacyjną i fizyczne metody wyznaczania swobodnej energii wiązania firmy Aqemia do projektowania cząsteczek zoptymalizowanych względem wielokryterialnych celów.

Umowa z firmą Aqemia stanowi konkretny przykład współpracy Grupy Servier ze startupami, która przynosi korzyści obu stronom i przyczynia się do przyspieszenia procesu rozwoju innowacyjnych opcji terapeutycznych dla pacjentów. To także efekt naszego programu „Start-up @ Servier”, który zakłada, że nawiązanie pełnowymiarowej współpracy jest poprzedzone etapem wstępnym, w którym wspólnie realizujemy projekt lub zadanie pilotażowe przy użyciu danej technologii. W tym przypadku model „Start-up @ Servier” zastosowaliśmy po raz pierwszy i bardzo się cieszymy, że w efekcie niezwykle obiecująca współpraca z firmą Aqemia nabierze konkretnych kształtów – podsumował Olivier Nosjean, Dyrektor Działu Otwartych Innowacji i Badań Naukowych w firmie Servier.

Informacje o firmie Aqemia

Aqemia to firma farmakotechnologiczna nowej generacji, która w imponującym tempie poszerza portfolio projektów badawczych związanych z rozwojem nowych leków. Jej misją jest szybkie opracowywanie innowacyjnych preparatów będących potencjalnych lekami na dziesiątki poważnych chorób. Firmę wyróżnia wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji do projektowania potencjalnych leków za pomocą unikalnych algorytmów opartych na mechanice kwantowej i statystycznej. Przełomowa szybkość i dokładność stosowanych platform technologicznych pozwala firmie zarządzać projektami badawczymi z dziedziny farmakologii w taki sam sposób jak w przypadku projektów z obszaru techniki.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.aqemia.com i na LinkedIn.

Aqemia – kontakt

Maximilien Levesque:        maximilien.levesque@aqemia.com, Tel. +33-6-8647-0569

Emmanuelle Martiano:      emmanuelle.martiano@aqemia.com, Tel. +33-7-8696-9041

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiemu zasięgowi geograficznemu i obecności w 150 krajach świata, w 2020 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 22,5 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności, od projektów badawczych po wsparcie wykraczające poza leki.

Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram.