Projekt realizowany jest we współpracy z Centech

Servier otwiera globalne Centrum Sztucznej Inteligencji w Montrealu. Projekt realizowany jest we współpracy z inkubatorem firm z branży wysokich technologii Centech, uznawanym za jeden z najskuteczniejszych uniwersyteckich inkubatorów przedsiębiorczości na świecie.

Utworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji Servier to element szerszego, ambitnego projektu transformacji cyfrowej, którego realizacja wynika z przekonania o kluczowym znaczeniu cyfryzacji w działalności biznesowej oraz rosnącej roli sztucznej inteligencji w zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych pacjentów i funkcjonowaniu służby zdrowia.

Centrum, które zostanie utworzone przez Centech w ramach istniejącej platformy otwartych innowacji Collision Lab, będzie pierwszą jednostką zajmującą się sztuczną inteligencją (ang. artificial intelligence – AI) w Grupie Servier. Zakończy to proces tworzenia w Grupie zespołu ds. cyfrowych, do którego zadań należy między innymi wspieranie inicjatyw w obszarze AI.

Centrum Sztucznej Inteligencji Servier będzie się specjalizować w działalności badawczo-rozwojowej w branży farmaceutycznej. Zalety stworzonego przez Centech ekosystemu oraz doświadczenie tej organizacji w zakresie technologii medycznych i stosowania narzędzi AI przyczyni się do przyspieszenia procesu odkrywania, rozwoju i wprowadzania nowych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów.

Pierre Fitzgibbon, Minister Gospodarki i Innowacji w rządzie prowincji Quebec, wyraził wielkie zadowolenie z powstania globalnego Centrum Sztucznej Inteligencji Servier.

Z uznaniem przyjmuję decyzję firmy Servier o wyborze Montrealu na siedzibę Centrum Sztucznej Inteligencji. To potwierdzenie wiodącej pozycji prowincji Quebec w obszarze rozwiązań AI dla służby zdrowia. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy Servier i Centech utoruje drogę do realizacji wielu obiecujących projektów z zakresu ochrony zdrowia z pożytkiem dla pacjentów w Quebecu, Kanadzie i na całym świecie – powiedział minister Fitzgibbon.

Przyspieszenie prac nad nowymi rozwiązaniami terapeutycznymi

Podstawowym zadaniem Centrum będzie promowanie, kształtowanie i wspieranie interakcji i współpracy pomiędzy podmiotami z miejscowego ekosystemu przedsiębiorczości a międzynarodowymi zespołami badawczymi Servier. Centrum będzie także działać na rzecz przyspieszenia procesu dostosowania i wdrażania narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji w działalności badawczo-rozwojowej Grupy, a także nawiązania relacji z kanadyjskimi i amerykańskimi organami regulacyjnymi w obszarze AI. Ponadto, Centrum Sztucznej Inteligencji Servier będzie się także zajmować budowaniem obecności firmy i gromadzeniem informacji biznesowych w ramach ekosystemu przedsiębiorczości w Montrealu – uznawanego za jeden z najbardziej renomowanych i dynamicznych na świecie w obszarze AI.

Utworzenie Centrum to poważna inwestycja, na którą firma Servier przeznaczy do 2022 roku blisko 3 mln USD. Środki te zostaną spożytkowane na finansowanie umów o partnerstwie i wspólnych projektów badawczych z miejscowymi startupami, a także potencjalną rekrutację ekspertów. Firma Servier wybrała Kanadę, a konkretnie Quebec, na siedzibę pierwszego ośrodka poświęconego sztucznej inteligencji ze względu na wyjątkową dynamikę, zasięg, dostępność i atrakcyjność ekosystemu przedsiębiorczości w Montrealu.

To Centrum, powstające w sercu wyjątkowego w skali świata ekosystemu, pozwoli nam lepiej poznać nowe technologie, co pomoże zwiększyć efektywność we wszystkich obszarach działalności Grupy, a tym samym wesprzeć nasze zaangażowanie w postęp terapeutyczny dla dobra pacjentów – oświadczył Virginie Dominguez, dyrektor ds. cyfrowych w firmie Servier. – Powołanie zespołu zajmującego się sztuczną inteligencją i utworzenie Centrum pokazuje, że firma Servier przykłada wielką wagę do rozwiązań z tego obszaru, które z czasem mogą pozytywnie wpłynąć na odkrywanie, rozwój, wytwarzanie i dostępność nowych rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów.

Sztuczna inteligencja otwiera wspaniałe perspektywy przed chorymi, zwłaszcza w zakresie profilaktyki, diagnostyki i rozpoznawania chorób – uważa Claude Bertrand, wiceprezes firmy Servier ds. badań i rozwoju. – Ponadto, narzędzia AI, wpływające na wszystkie etapy opracowywania leków, powinny podnieść efektywność i skuteczność naszej działalności badawczo-rozwojowej. Grupa Servier już rozpoczęła proces przekształceń w kierunku cyfryzacji, ale nowe Centrum pozwoli nam przyspieszyć tę transformację dzięki współpracy z jednym z najlepszych ekosystemów przedsiębiorczości na świecie.

Montreal – wyjątkowy w skali świata ekosystem przedsiębiorczości w obszarze AI

Obszar Metropolitalny Wielki Montreal jest znany na całym świecie z osiągnięć w zakresie sztucznej inteligencji i nauk biologiczno-medycznych, przy czym te dwa obszary z każdym rokiem coraz bardziej się zazębiają – stwierdziła Stéphane Paquet, prezes Montréal International. – Cieszymy się z otwarcia Centrum Sztucznej Inteligencji Servier, które będzie mogło korzystać z wypracowanej w Montrealu wiedzy i doświadczenia. Jednocześnie, współpraca z Centech z pewnością dodatkowo zwiększy atrakcyjność Wielkiego Montrealu w tym strategicznym sektorze.

Do współpracy przy tworzeniu Centrum Sztucznej Inteligencji firma Servier wybrała Centech, inkubator przedsiębiorczości światowego kalibru, który zapewnia odpowiednie środowisko do rozwijania rozwiązań AI, pobudzając konkurencję pomiędzy podmiotami prywatnymi i uniwersyteckimi. Centech wspiera firmy o dużym potencjale z sektora technologii medycznych oraz nowych technologii, dysponując olbrzymim doświadczeniem w zakresie tworzenia rozwiązań cyfrowych. Dla Centech, udział w powstawaniu Centrum doskonale wpisuje się w strategię rozwijania otwartych innowacji we współpracy z dużymi firmami, które chcą realizować projekty technologiczne, w szczególności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Jako inkubator przedsiębiorczości specjalizujący się w wysokich technologiach, który w szczególności wspiera startupy w branży medycznej, jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy wybrani przez dużą międzynarodową firmę farmaceutyczną, taką jak Servier – oświadczył Richard Chénier, dyrektor generalny Centech. – Dzięki naszej platformie otwartych innowacji Collision Lab, Grupa Servier będzie mogła korzystać z wiedzy firm specjalizujących się w technologiach medycznych, a także naszego ekosystemu, który promuje integrację rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji.

Informacje o firmie Servier

Servier to międzynarodowa firma farmaceutyczna z siedzibą w Suresnes, we Francji, zarządzana przez fundację typu non-profit. Firma jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie 22 tys. osób w 150 krajach świata. W 2019 roku jej przychody wyniosły 4,6 mld EUR. Grupa jest całkowicie niezależna, co pozwala jej co roku inwestować 25% przychodów ze sprzedaży (z wyłączeniem leków odtwórczych) w badania naukowe oraz przeznaczać całość zysków na cele rozwojowe. Rozwój Servier opiera się na stałym dążeniu do innowacji w pięciu kluczowych dziedzinach: schorzenia układu krążenia, choroby immunozapalne, choroby neurodegeneracyjne, nowotwory i cukrzyca, a także działalności w obszarze wysokiej jakości leków odtwórczych. Oprócz opracowywania nowych leków, Servier oferuje także rozwiązania z obszaru e-zdrowia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych.

Kontakt dla prasy

Sonia Marques:                   presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4021/+33-(0)7-8428-7613

Jean-Clément Vergeau:    presse@servier.com, Tel. +33-(0)1-5572-4616 / +33-6-7956-7596

Informacje o firmie Centech

Centech to światowej klasy inkubator przedsiębiorczości z siedzibą w Montrealu, ukierunkowany na wspieranie firm z branży wysokich technologii. To organizacja typu non-profit, otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami, która oferuje dwa programy wsparcia dla startupów: 12-tygodniowy program Acceleration, a następnie – dla wybranych firm o największym potencjale – 24-tygodniowy program Propulsion. Od 2018 roku, Centech dysponuje własną platformą otwartych innowacji o nazwie Collision Lab, w ramach której duże firmy korzystają ze wsparcia cechujących się dużą elastycznością startupów i istniejącego ekosystemu przedsiębiorczości w celu integracji projektów technologicznych. Centech ma największe osiągnięcia w następujących branżach: technologii medycznych, produkcji, telekomunikacji oraz mikroelektroniki i innych obiektów inteligentnych. W 2019 roku, firma UBI Global uznała Centech za jeden na najskuteczniejszych uniwersyteckich inkubatorów przedsiębiorczości na świecie.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://centech.co/en/.

Zapraszamy również do obserwowania Centech w mediach społecznościowych.