Warszawa, 31.01.2024

Prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane kampanii za jej niezachwianą determinację i konsekwentne dążenie do celu, jakim jest edukacja społeczeństwa oraz inspirowanie do zdrowego stylu życia. W uzasadnieniu wyniku podkreślono, że akcja zwróciła uwagę setek tysięcy osób na stan ich zdrowia i przyczyniła się do poprawy świadomości społecznej w zakresie zagrożeń płynących z chorób układu sercowo-naczyniowego.

W imieniu firmy Servier Polska charakterystyczną statuetkę odebrała Katarzyna Urbańska, Dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej i Public Affairs w Servier Polska. – Gdy 20 lat temu startowaliśmy z kampanią Servier dla Serca mieliśmy jedno marzenie – dotrzeć do jak najszerszej grupy osób z programem edukacyjnym poświęconym profilaktyce kardiologicznej. Od tego momentu ponad 50 500 pacjentów z Polsce skorzystało z darmowych badań profilaktycznych – mówiła z satysfakcją.

Nagroda jest uhonorowaniem wysiłku wszystkich, którzy uwierzyli w ideę tej inicjatywy. Od początku towarzyszyło im przekonanie, że naprawdę mogą mieć wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi poprzez edukację. To stało się głównym motorem działań i nieustannym źródłem satysfakcji napędzającym firmę Servier Polska do realizacji kolejnych edycji, których filarem od zawsze były szeroko zakrojone działania edukacyjne, badania profilaktyczne, a także konsultacje lekarskie.

Kampania Servier dla Serca od samego początku stawiała sobie ambitne cele, a liczby potwierdzają imponujący sukces działań. W ciągu 20 lat Mobilna Poradnia Kardiologiczna Servier przejechała ponad 90 tys. km, zatrzymując się w przeszło 120 miastach – w wielu z nich kilkukrotnie. Działaniami edukacyjnymi objętych zostało więcej niż 200 tys. osób, a z bezpłatnych badań skorzystało ponad 50 tys. pacjentów. Treści edukacyjne, zwiększające świadomość zdrowotną polskiego społeczeństwa, dotarły do ponad 2,7 mln osób. W ramach kampanii ustanowiony został też Rekord Polski i Światowy Rekord Guinnessa w kategorii największej liczby osób jednocześnie mierzących sobie ciśnienie tętnicze.

Organizując kampanię Servier dla Serca zawsze chcieliśmy być blisko ludzi, rozumieć ich wyzwania i tworzyć realne, praktyczne rozwiązania. Planując każdą edycję, dostosowujemy się do zmieniających się potrzeb i preferencji społeczeństwa. Wiemy, że kluczem do skutecznego dotarcia jest tworzenie emocjonalnych i angażujących doświadczeń, które zainspirują do zdrowych nawyków i przekonają do podejmowania prozdrowotnych wyborów. Dlatego staramy się, by nasza komunikacja była przystępna, spersonalizowana i motywująca. dodaje Katarzyna Urbańska.

Tytuł Lidera Medycyny w kategorii „Działalność edukacyjno-szkoleniowa” stanowi nie tylko ważne wyróżnienie dla kampanii Servier dla Serca, ale również wyraz uznania dla dwóch dekad nieprzerwanego, bezinteresownego tworzenia programu edukacji w służbie zdrowia Polaków. Jubileuszowy rok 2023 przyniósł akcji wiele wyjątkowych osiągnięć, m.in. statuetkę Złoty Otis z Diamentami, tytuł Lidera Pacjentocentryzmu oraz miano Przyjaciela Polskiej Kardiologii. Te prestiżowe nagrody stanowią inspirację do dalszego prowadzenia misji, której celem jest tworzenie jakościowej i powszechnej edukacji na rzecz zdrowego społeczeństwa.