Miniony rok dobitnie pokazał, że zdrowie jest fundamentem rozwoju wielu obszarów w tym gospodarczych i społecznych. Jest kapitałem, o który trzeba dbać i wspólną wartością, za którą odpowiedzialność spoczywa w rękach wielu środowisk. Budowanie partnerskiej współpracy między nimi jest wyrazem rzetelnej troski o możliwie najdłuższe i najlepszej jakości życie polskich obywateli. Troska o pacjentów, zaangażowanie w postęp terapeutyczny i myślenie proekologiczne to fundamenty działalności firmy Servier, która od blisko 30 lat prowadzi swoją działalność w Polsce, a od 24 lat produkuje tu swoje leki. Dziś firma Servier prezentuje Raport Wpływu Grupy Servier w Polsce będący podsumowaniem impaktu inwestycyjnego, ale także społecznego, edukacyjnego i rozwojowego. To zbiór dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych inwestycji w zdrowie Polaków.

– Zdajemy sobie sprawę z cywilizacyjnego wyzwania tych czasów oraz odpowiedzialności, która spoczywa na nas jako firmie farmaceutycznej, której leki stosują miliony pacjentów – podkreśla Joanna Drewla, Dyrektor Generalna Servier Polska. Wiemy, jak ważna jest konsekwentna realizacja strategii opierającej się na silnej pozycji krajowej produkcji leków, a także korzystaniu z substancji czynnych (API) pochodzących z fabryk europejskich spełniających wysokie europejskie standardy. Dzięki temu dostarczamy polskim pacjentom leki, które są skuteczne i – co najważniejsze – bezpieczne. Jesteśmy też świadomi faktu, jak ważne w tej strategii są konsekwentne, wieloletnie inwestycje w nowoczesne technologie produkcji leków, w rozwój, który realnie przekłada się na korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla polskiego przemysłu oraz polskiej gospodarki.​

Podczas blisko 30 lat działalności firma Servier zainwestowała w Polsce ponad 866 mln zł. To środki ulokowane w rozwój produkcji, działalność naukowo-badawczą, profilaktykę i edukację zdrowotną,​
a także w pracowników.​

Impuls dla gospodarki

Polski rynek farmaceutyczny to obecnie szósty co do wielkości rynek w Europie i największy rynek w Europie Środkowej. Branża odnotowuje stały wzrost, który wspiera rozwój całej polskiej gospodarki, wspiera bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków oraz stymuluje wprowadzanie innowacyjnych technologii.​

Prowadząc działalność gospodarczą, firma Servier wspiera polską gospodarkę m.in. poprzez zatrudnienie, podatki, inwestycje w badania czy współpracę z polskimi dostawcami. Przez ostatnich 11 lat firma Servier wypracowała w Polsce blisko 820 mln zł wartości dodanej, która w postaci podatków, wynagrodzeń dla pracowników i inwestycji przyczyniła się do rozwoju gospodarczego nie tylko sektora farmaceutycznego, lecz także innych branż.​

Wytwarzanie leków w kraju

Od 1992 roku Polska jest jednym z priorytetowych rynków  dla Grupy Servier. To tu ulokowany jest piąty co do wielkości zakład produkcyjny Servier na świecie – Anpharm, w którym wytwarzane jest niemal 100% leków Servier stosowanych przez polskich pacjentów. Są to głównie leki kardiologiczne, diabetologiczne i psychiatryczne. Jednocześnie, dzięki znaczącym inwestycjom Servier w warszawską fabrykę możliwe było systematyczne zwiększanie zdolności produkcyjnych, których skala wzrosła ponad 100-krotnie, z 0,5 mln do blisko 53 mln opakowań rocznie, a liczba zatrudnionych osób zwiększyła się ponad 2-krotnie. Dotychczasowa łączna wartość inwestycji Grupy Servier w Zakład Produkcyjny Anpharm wynosi ponad 195 mln zł. W najbliższych pięciu latach ta wartość inwestycji się podwoi, a zakład będzie miał szansę zwiększyć swoją pozycję na rynku międzynarodowym. Już dziś zakład produkcyjny Servier – Anpharm ma na tyle dużą skalę działania, że może sobie pozwolić na eksport do 21 krajów UE oraz Irlandii, Serbii, Wielkiej Brytanii a nawet Birmy. Liczba eksportowanych opakowań leków w ostatnich latach dynamicznie rośnie, osiągając obecnie poziom 63% całkowitej produkcji warszawskiego przedsiębiorstwa.​

– Bezpieczeństwo lekowe, co udowodnił światowy kryzys zdrowia, to także możliwość zapewnienia ciągłości terapii pacjentów, co jest niekiedy wyzwaniem dla wielu firm z branży farmaceutycznej, szczególnie w czasie pandemii COVID19. Firma Servier jest i chce pozostać ważnym elementem bezpieczeństwa lekowego Polski. Dzięki temu, że nasze leki produkowane są lokalnie z wykorzystaniem substancji czynnych wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej w oparciu o najwyższe standardy produkcji jest to możliwe – podkreśla Joanna Drewla.​

Postęp terapeutyczny

Inwestycje w zdrowie Polaków to także duże nakłady finansowe w rozwój medycyny i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych. W warszawskim Oddziale Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych już od 1999 roku prowadzone są badania nad nowymi technologiami medycznymi. Ośrodek po dwóch latach działalności stał się samodzielną placówką, która dziś nadzoruje projekty badawcze faz I-III w Polsce, Czechach, na Słowacji, Ukrainie i w Gruzji. Wartość inwestycji Servier w działalność naukowo-badawczą w Polsce wyniosła w latach 1996-2020 blisko 400 mln zł.

Edukacja zdrowotna

Firma Servier konsekwentnie od 2003 roku organizuje bezpłatne ogólnopolskie społeczne kampanie profilaktyczno-edukacyjne, m.in. Servier dla Serca (dotychczas 18 edycji programu), Forum Przeciw Depresji (15 edycji kampanii), Servier – Wyłącz Raka (dotychczas 3 edycje programu). Celem tych kampanii jest zdrowotna edukacja polskiego społeczeństwa i zwiększanie wiedzy na temat profilaktyki przewlekłych chorób cywilizacyjnych, a także zachęcanie pacjentów do wykonywania systematycznych badań diagnostycznych, pozwalających na wykrycie schorzeń w ich początkowym stadium.​

– Organizując kampanie społeczno-profilaktyczne wykorzystujemy naszą wiedzę, ale też korzystamy ze wsparcia ekspertów w budowaniu świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi. Doceniając rolę profilaktyki zdrowotnej dokładamy starań aby tę wiedzę i zdrowe praktyki przekazać Polakom. – podkreśla Ewa Ciepałowicz, CSR & Internal Communication Manager Servier Polska.​

Wartość inwestycji Servier w obszarze profilaktyki i edukacji zdrowotnej w Polsce w latach 1998—2020 wyniosła w przybliżeniu 85 mln zł

– Dziś, gdy pojawienie się COVID-19 wygenerowało dług zdrowotny w: onkologii, kardiologii, diabetologii czy psychiatrii – rozumiemy, że obok niezachwianego dostępu do nowoczesnych terapii, ważne jest również dotarcie do polskiego społeczeństwa z wiedzą o specyfice i profilaktyce tych schorzeń – zaznacza Ewa Ciepałowicz.​

Zrównoważony rozwój i „Zielona Fabryka”