Dwunasta edycja jednego z najważniejszych konkursów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przyniosła Servier wyróżnienie za działanie związane z poszanowaniem ładu korporacyjnego, praw człowieka, ochrony środowiska, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego. Przyznany nam podwójny tytuł jest dowodem na to, że spełniamy wysokie kryteria w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Zielony Listek CSR dodatkowo potwierdza, że wyróżniamy się działaniami dążącymi do neutralności klimatycznej.

W Polsce firma Servier jest obecna już od trzech dekad. Przez cały ten czas staramy się wywierać́ pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Dla nas zrównoważony rozwój to nie dodatek do działalności gospodarczej – to jej kluczowy element. Od 2018 roku wartości CSR są wpisane immanentnie w naszą globalną strategię działania, dzięki czemu jednorazowe działania ustępują miejsca tym, które mogą przynieść realną, systemową i trwałą zmianę. Przyjmujemy kompleksowe i zintegrowane podejście w całym łańcuchu produkcyjnym. 

W Grupie Servier działają oficjalne dokumenty (np. 2016 Climate Commitment), które potwierdzają nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ograniczania zmian klimatycznych w tym, np. poprzez zarządzanie energią. Stawia przed nami bardzo konkretne cele, tj.:

  • Zmniejszenie śladu węglowego o 25% do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2016. Od 2015 roku udało nam się (globalnie) uzyskać już 6% spadku!
  • Uzyskanie neutralności do 2050 roku (cel wspólny dla całej Grupy). Wykonujemy tu różne działania, m.in. wspieramy działania ograniczające deforestację lasów.
  • Ograniczenie ilości odpadów o 55%, co stanowi nie lada wyzwanie dla fabryki będącej w trakcie projektu transformacji polegającej na specjalizacji produkcji krótkich serii produktów przy jednoczesnej rozbudowie parku maszynowego.
  • Optymalizacja procesów zarządzania energią:
    • W naszym polskim zakładzie produkcyjnym Anpharm sami wytwarzamy energię pozwalającą nam zaspokoić 2% potrzeb energetycznych; planujemy być samowystarczalni w 10%.
    • Stawiamy na zielone zakupy energii – 52% zakupów ma być czynionych od firm także mających cel ochrony środowiska wpisany w swoje działania.

Bardzo poważnie traktujemy to, w jaki sposób oddziałujemy na swoje otoczenie, w tym środowisko naturalne, a nasze działania znajdują już od 2016 roku swoje odzwierciedlenie w certyfikacji ISO 50001.  Zrównoważony rozwój i działania na rzecz klimatu są elementami naszej strategii biznesowej. Mamy możliwość wnosić realny, pozytywny wpływ na otoczenie i realizować działania, które przybliżają nas do lepszej, zrównoważonej przyszłości. Dziękujemy organizatorom konkursu za uznanie!