Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 roku. Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • Nowotwór – przełamać strach, wygrać życie
  • Choroby serca – rosnące zagrożenie
  • Depresja – przełamać tabu
  • Cukrzyca – wygrać z postępem choroby.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy dziennikarze mediów ogólnodostępnych o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym, których autorskie materiały zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie pomiędzy 1 marca 2022 roku a 28 lutego 2023 roku.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie i wyróżnienie aktywności dziennikarzy, którzy zwiększają społeczną świadomość na temat zagrożeń związanych z najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak choroby układu krążenia, cukrzyca (zarówno typu 1, jak i typu 2), depresja czy choroby nowotworowe. Każdego roku jury stara się wyróżnić tych dziennikarzy, którzy – dzięki swojej pracy – przyczyniają się do budowania świadomości i edukacji zdrowotnej Polaków, a także lepszego zrozumienia korzyści płynących m.in. z profilaktyki i wykonywania regularnych badań kontrolnych.

W ubiegłorocznej edycji konkursu pierwszą nagrodę oraz statuetkę Kryształowego Pióra otrzymało sześcioro dziennikarzy; jury przyznało także 16 wyróżnień. Liczba zgłoszonych prac wynosiła aż 273 materiały, czyli o ponad 65 więcej niż w roku poprzednim. Do oceny przekazano wszystkie rodzaje publikacji mediowych, czyli zarówno artykuły prasowe i internetowe, jak i audycje radiowe, a także materiały telewizyjne.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy firmy Servier Polska.

Zgłoszenia

Zgłoszenie konkursowe wraz z kompletem materiałów można wysłać:

Formularze do pobrania oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie konkursu www.krysztalowepiora.pl.  Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania swoich prac!

Biuro Konkursu

Biuro Konkursu Kryształowe Pióra

e-mail: biuro@krysztalowepiora.pl

Maria Konieczna, Fair Business Consulting, tel. 696 078 980