Natychmiastowe przekazanie pierwszej raty w wysokości 1,2 mln euro posłuży sfinansowaniu krytycznie potrzebnej obecnie pomocy nadzwyczajnej dla ludności ukraińskiej. Pozostała część wykorzystana zostanie na wsparcie innych projektów obejmujących opiekę zdrowotną i infrastrukturę medyczną. Fundusz Charytatywny zainicjował już pierwsze kontakty z organizacjami humanitarnymi działającymi na Ukrainie, aby skoncentrować nasze siły na celowych działaniach tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Od początku konfliktu zbrojnego pomoc humanitarna dla Ukrainy płynie z całej Grupy Servier i  koncentruje na pomocy humanitarnej dla pracowników Servier z Ukrainy i ich rodzin, a także obywateli Ukrainy, którzy zostali w swoim kraju. Poprzez Mécénat Servier, Grupa zapewniła także pomoc finansową w celu utrzymania projektów solidarnościowych realizowanych w Ukrainie. Do tej chwili jej łączna wartość, przekazana także w formie sprzętu, leków oraz artykułów higienicznych dla dzieci, przekroczyła już 1,5 mln euro. Zadeklarowana obecnie kwota 12 mln euro stanowi dodatek do wcześniejszego wkładu Servier, dając szansę realnie wzmocnić zakres pomocy dla potrzebujących.

Działania i wsparcie lokalne – Servier Polska

Od początku toczących się działań wojennych w Ukrainie wsparcie Servier Polska ukierunkowaliśmy na działania pomocowe w kraju dla uchodźców z Ukrainy, jak również dla tych którzy zostali, heroicznie broniąc swojego kraju.

  • Przekazaliśmy darowiznę rzeczową w postaci leków o wartości 1 mln zł, która za pośrednictwem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych została wysłana bezpiecznym transportem do Ukrainy.[1]

Wsparliśmy organizacje mające doświadczenie w niesieniu pomocy w warunkach wojennych, które wiedzą jakie są bieżące potrzeby. W ramach tego wsparcia firma Servier Polska przeznaczyła:

  • 100 000 złotych dla Polskiej Misji Medycznej na cele działań „Ukraina – pilna   pomoc medyczna”
  • 100 000 złotych dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz akcji „SOS Ukraina”
  • 100 000 zł dla organizatorów akcji  Life AMBULANCE For UKRAINE  – YES, WE CARE ! na zakup karetkidla lekarzy w Ukrainie, którzy są w dramatycznej sytuacji, nie mogąc udzielić potrzebującym profesjonalnej pomocy. 

Przekazaliśmy  180 plecaków i piórników z wyposażeniem dla dzieci z Ukrainy z klas 1-8 szkoły podstawowej i klas 1-4 liceum wspierając tym samym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu. Była to wspólna inicjatywa Servier Polska oraz Zakładu Produkcyjnego Servier-Anpharm i Egis Polska.

Zaangażowaliśmy się również w akcję charytatywną na rzecz dzieci z Ukrainy „Misio dla Maszy i Saszy” organizowanej przez Play Therapy Poland – polskich terapeutów pracujących metodą: terapia poprzez zabawę. Przy dużym zaangażowaniu naszych pracowników skompletowaliśmy i przekazaliśmy 1000 plecaków – „wyprawek” dla każdego malucha-uchodźcy z Ukrainy, które trafiły do miejsc pobytu dzieci, przedszkoli, szkół i punktów recepcyjnych. Zestawy  zawierały przedmioty wspomagające dzieci uchodźców w szybkim powrocie do zdrowia i równowagi emocjonalnej.

[1] W ramach członkostwa w związku Krajowi Producenci Leków