Firma Servier otrzymała Nagrodą Specjalną za swoją ponad trzydziestoletnią, wspierającą budowanie lokalnej gospodarki i bezpieczeństwo lekowe kraju, działalność.

W imieniu firmy nagrodę odebrała Dyrektor Generalna Servier Polska Joanna Drewla. Podczas swojego przemówienia nie kryła radości i pokreśliła, że priorytetem działalności firmy Servier w Polsce jest realne wsparcie w tworzeniu bezpieczeństwa lekowego państwa, co jest konsekwencją prowadzonej lokalnie od trzech dekad działalności biznesowej, badawczo-rozwojowej i edukacyjnej.

Servier to niezależna, wywodząca się z Francji, grupa farmaceutyczna o zasięgu globalnym. Na polskim rynku rozwija swoją działalność od ponad 30 lat w 3 głównych obszarach: krajowej produkcji leków, badań klinicznych oraz szeroko prowadzonych działań edukacyjnych. Taki model funkcjonowania pozwala przez lata niezmiennie realizować długofalową misję dążenia do nieustającego postępu terapeutycznego w celu zaspokojenia potrzeb pacjenta.

Ostatnie lata pokazały, że ze szczególną troską powinniśmy podchodzić do tematu bezpieczeństwa lekowego kraju, dbając jednocześnie o stabilność dostaw leków, zwłaszcza tych powszechnie stosowanych w chorobach cywilizacyjnych i przewlekłych. Servier od początku swojej działalności realizuje strategię produkcyjną leków opartą na własnych zakładach wytwórczych, umożliwiającą pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji. Blisko 100% opakowań leków, które są przeznaczone na polski rynek, jest produkowana w Zakładzie Produkcyjnym Servier-Anpharm w Warszawie. Proces produkcyjny jest w pełni zgodny z certyfikacją Dobrych Praktyk Wytwarzania. W 100% bazuje na substancjach czynnych (API) wytwarzanych we własnych fabrykach Servier zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Strategia pełnej autonomii wytwórczej jest gwarancją wysokiej jakości produktów i stabilniejszych łańcuchów dostaw.

Jednym z priorytetów działalności Servier są badania nad nowymi technologiami medycznymi. Od 1999 roku takie badania prowadzone są w warszawskim oddziale Międzynarodowego Ośrodka Badań Klinicznych, gdzie każdego roku realizowanych lub koordynowanych jest blisko 20 badań klinicznych. Wartość inwestycji Servier w działalność naukowo-badawczą w Polsce w latach 1996-2022 wyniosła blisko 416 mln zł.

Firma Servier aktywnie uczestniczy też w upowszechnianiu wiedzy medycznej, zarówno tej specjalistycznej, jak również zwiększającej świadomość zdrowotną polskiego społeczeństwa. Servier od 20 lat organizuje ogólnopolskie kampanie społeczne i bezpłatne programy profilaktyczno-edukacyjne. W zrozumiały sposób upowszechniają one wiedzę na temat czynników ryzyka i objawów chorób układu krążenia i nowotworów układu pokarmowego, promują zdrowy styl życia i przełamują tabu związane m.in. z depresją, jak również badaniami takimi jak kolonoskopia. 

Firma Servier poprzez swoją działalność pragnie wywierać znaczący wpływ społeczny jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju świata. Nagroda gospodarcza ZPP to wyraz docenienia wkładu firmy w rozwój polskiej przedsiębiorczości:

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest organizacją, która wspiera wolny rynek, uczciwą konkurencję, stabilność oraz przejrzystość prawa, niezależnie od podziałów politycznych. Dziękujemy za docenienie nas jako przyjaciela polskiej gospodarki.