Firma Servier wyraża głęboki smutek z powodu utraty życia ludzi, a także zniszczeń, jakie niesie wojna w Ukrainie. Potępiamy tę wojnę i wzywamy do jak najszybszego przywrócenia pokoju. Wszystkie nasze myśli kierujemy do osób dotkniętych tą brutalną i tragiczną sytuacją, poczynając od naszych ukraińskich koleżanek i kolegów wraz z rodzinami.

Jako firma, która zajmuje się ratowaniem i poprawą jakości życia, Grupa Servier ponosi szczególną odpowiedzialność humanitarną za zapewnienie dostępu do podstawowych leków wszystkim pacjentom niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji oraz stosując się do międzynarodowych sankcji nałożonych na Rosję, podjęliśmy następujące decyzje:

  • Zawieszamy wszelkie wydatki niezwiązane z koniecznością zapewnienia naszych leków zaspokajających podstawowe potrzeby pacjentów w Rosji i na Białorusi.
  • Zawieszamy rozpoczynanie nowych badań klinicznych w Rosji i na Białorusi, a także rekrutację nowych pacjentów do badań, które aktualnie trwają. Jednak zobowiązujemy się nadal dostarczać badany produkt leczniczy pacjentom, którzy już wcześniej zostali włączeni do badań klinicznych.
  • Zawieszamy wszelkie nowe inwestycje w Rosji i na Białorusi.
  • Wszelkie zyski wypracowane w tym roku przez naszą rosyjską filię przeznaczymy na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Ponadto, zgodnie z misją i wartościami Grupy Servier:

  • Zapewniamy pomoc naszym pracownikom, którzy przebywają w Ukrainie bądź podjęli trudną decyzję o opuszczeniu kraju. Wielu spośród nas pracuje na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i właściwych warunków życia naszym ukraińskim koleżankom i kolegom oraz ich rodzinom, podejmując wszelkie możliwe działania, w tym pomagając w znalezieniu zakwaterowania.
  • Robimy wszystko, co możliwe, włączając się w pomoc humanitarną i wsparcie dla obywateli Ukrainy. Grupa Servier ofiarowała darmowe leki i apteczki, a także przekazała wsparcie finansowe dla organizacji działających w terenie, przy czym łączna wartość tej pomocy przekroczyła dotąd 1,5 mln euro. Utworzyliśmy także specjalny fundusz charytatywny, na który nasi pracownicy z całego świata mogą przekazywać darowizny, przyczyniając się do zmniejszenia cierpienia w Ukrainie.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że wojna w Ukrainie i cierpienia obywateli tego kraju już wkrótce dobiegną końca.