Yes we care (źródło zdjęć Klub Inteligencji Katolickiej)

Akcja jest realizowana przez organizację pozarządową – Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), która jest w stałym kontakcie z lekarzami w szpitalu w Ruvni w Ukrainie oraz organizacją pozarządową Szpitalników, którzy na bieżąco informują o najpilniejszych potrzebach.

Akcję YES, WE CARE! Life ambulance for Ukraine wsparli najwybitniejsi lekarze, którzy zaangażowali się w pomoc swoim przyjaciołom w Ukrainie.

Klub Inteligencji Katolickiej jest stowarzyszeniem założonym w 1956 r. którego celem jest rozwijanie postawy służby na rzecz dobra wspólnego. Od początku istnienia członkowie KIK-u są bardzo zaangażowani we wsparcie społeczeństw w Europie Wschodniej w tym także w Ukrainie.

Więcej informacji o akcji:
yeswecare.kik.waw.pl