Oświadczenie

09.07.2019

W odpowiedzi na pojawiające się pytania ze strony pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych oraz mediów dotyczące decyzji Ministerstwa Zdrowia o usunięciu z dniem

1 lipca 2019 r. jednej z dwóch postaci leku Diaprel MR, (Diaprelu MR 60 mg) z listy leków refundowanych poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje w tej sprawie.

Refundacja - stan faktyczny

 • Diaprel MR 60 mg w opakowaniach 30 tabletkowych nie jest refundowany od 1 lipca 2019
 • Diaprel MR 30 mg w opakowaniach 60 tabletkowych jest refundowany z odpłatnością wynoszącą 19,54 zł; jest również  obecny na liście „S”.

Konsekwencje decyzji Ministerstwa Zdrowia dla pacjentów leczonych Diaprelem MR 60 mg

Konsekwencją decyzji Ministerstwa Zdrowia o usunięciu Diaprelu MR 60 mg
z wykazu leków refundowanych jest istotny wzrost ceny leku dla pacjentów. Do 30 czerwca tego roku koszt jednego opakowania leku dla pacjentów wynosił 19,79 zł. Usunięcie Diaprelu MR 60 mg z listy leków refundowanych prowadzi do wzrostu ceny leku nawet o 50%. Wynika to z braku refundacji i większych marż hurtowych i aptecznych stosowanych w przypadku leków nie znajdujących się na liście refundacyjnej.

W tej sytuacji kierując się dobrem pacjentów z cukrzycą typu 2, którzy przyjmują Diaprel MR 60 mg, nierzadko od wielu lat, podjęliśmy zdecydowane kroki w celu zminimalizowania negatywnego wpływu tej decyzji Ministerstwa Zdrowia na dostęp pacjentów do terapii.

Bezwzględnym priorytetem firmy Servier jest zaoferowanie leku pacjentom w cenie przez nich akceptowalnej, dlatego firma utrzymała obniżkę ceny leku na poziomie zbliżonym
do tej zaoferowanej Ministerstwu Zdrowia w procesie negocjacji.
Dzięki tej decyzji, nawet pomimo braku refundacji cena leku Diaprel MR 60 mg dla pacjenta w aptece kształtuje się obecnie na poziomie od 19,00 – 24,99 złotych. Mamy nadzieję, że taki poziom ceny pozwoli na kontynuację terapii większości chorych z cukrzycą typu 2.

Obecność Diaprelu MR 30 mg na liście leków refundowanych jest opcją dla pacjentów, którzy chcieliby kontynuować terapię refundowanym lekiem, także tych korzystających
z listy „S”.

Pragniemy zapewnić pacjentów oraz środowisko medyczne, że firma Servier będzie robić wszystko aby zabezpieczyć chorych przed perturbacjami związanymi z usunięciem przez Ministerstwo Zdrowia Diaprelu MR 60 mg i zapewnić im kontynuację leczenia tym lekiem. Ponadto firma Servier analizuje możliwości działań formalnych w zaistniałej sytuacji. 

 

Negocjacje z Ministerstwem Zdrowia

 

W toku negocjacji z Ministerstwem Zdrowia, których przedmiotem było przedłużenie decyzji refundacyjnej dla Diaprelu MR 60 mg, firma Servier przedłożyła 9 propozycji cenowych. Ostatnia z nich pozwoliłaby na istotną redukcję ceny Diaprelu MR 60 mg dla pacjentów o 17%,
tj. o 3,40 zł.
Niestety Ministerstwo Zdrowia odrzuciło każdą z 9-ciu ofert producenta
i zdecydowało o usunięciu leku z listy refundacyjnej. Decyzja o usunięciu Diaprelu MR 60 mg przenosi pełne koszty terapii na pacjenta i skutkuje natychmiastowym wzrostem ceny leku w aptece.

Pragniemy przy tym podkreślić, że jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji cena leku Diaprel MR 60mg była niższa od średniej ceny europejskiej o 30% i niższa od ceny w krajach o podobnym PKB. Jednocześnie zaproponowana przez firmę, kilkunastoprocentowa redukcja ceny była
3-krotnie większa niż średnia obniżka dla wszystkich leków zawierających tę samą substancję czynną – gliklazyd, podczas ostatniej rundy renegocjacji zakończonej w grudniu 2018 roku.

 

Informacje dodatkowe:

 

 • Cena leku Diaprel MR 60mg była akceptowalna przez 200 000 chorych, którzy mając alternatywę wyboru tańszego odpowiednika, preferowali terapię Diaprelem MR 60 mg
 • Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pacjent może wybrać
  w aptece tańszy odpowiednik, jednak tylko wtedy gdy zmiana zachodzi
  z leku refundowanego na lek refundowany. Decyzja Ministerstwa Zdrowia pozbawia pacjentów możliwości swobodnej wymiany terapii Diaprelem MR 60 mg na odpowiednik w aptece
 • Zmiana dotycząca wyboru przez pacjenta innego leku niż Diaprel MR 60mg będzie wymagała od pacjentów wizyty u lekarza w celu wypisania recepty na nowy lek, biorąc pod uwagę liczbę chorych do tej pory leczonych Diaprelem MR 60 mg można się spodziewać dodatkowych kilkuset wizyt u lekarzy
 • Substancja czynna Diaprelu MR pochodzi z Unii Europejskiej, co oznacza, że musi  spełniać wysokie wymagania jakościowe  nałożone przez Unię Europejską. Ma to szczególne znaczenie w kontekście doniesień medialnych w ostatnich tygodniach i miesiącach o rosnących problemach z jakością substancji czynnych pochodzących z Azji, które skutkowało zamknięciem ok. 400 fabryk substancji czynnych w Chinach
 • Jak wynika z danych NFZ za rok ubiegły, udział leków odtwórczych wymienionych przez Ministerstwo Zdrowia jako alternatywy dla Diaprelu MR 60 mg nie przekraczał w sumie 3%, a dla jednego z nich w całym roku 2018 nie doszło do ani jednej transakcji sprzedaży.
 • Oczekiwana przez Ministerstwo Zdrowia redukcja ceny Diaprelu MR 60 mg nie miałaby żadnego wpływu na budżet NFZu, ponieważ Ministerstwo Zdrowia refunduje dany lek tylko do poziomu limitu
 • Diaprel MR 60mg zapewnia około 70% udział w zabezpieczeniu potrzeb pacjentów na leki zawierające gliklazyd,
 • Utrzymanie Diaprelu MR60mg na liście leków refundowanych było postulowane przez stowarzyszenia pacjentów np. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków: https://diabetyk.org.pl/stanowisko-psd-dotyczace-braku-refundacji-leku-d... i Polską Unię Organizacji Pacjentów i środowiska Medyczne (m.in. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne)

Więcej informacji udziela:   Natalia Jabłońska; n.jablonska@enees.pl; tel 664 118 134