PODSTAWOWE DANE

50 milionów

opakowań wytwarzanych rocznie

235

pracowników

63%

Leków kierowanych na eksport,
w tym do 18 krajów Unii Europejskiej

100%

substancji czynnych w lekach produkowanych w
Anpharm pochodzi z Unii Europejskiej

ANPHARM

Zlokalizowany w Warszawie zakład produkcyjny od 1997 roku jest częścią sieci przemysłowej Servier. Obecnie wytwarza on ponad 5 mld tabletek rocznie, co czyni go 5. co do wielkości zakładem produkcyjnym Servier.

Wytwarzane tutaj leki zaspokajają niemal 100% potrzeb polskich pacjentów, a wykorzystywane w nich substancje czynne w 100% pochodzą z zakładów w Bolbec we Francji.

W latach 2001-02 w Anpharmie przeprowadzona została modernizacja pomieszczeń, systemów oraz urządzeń w celu ich dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. W efekcie już w 2003 roku otrzymał on – jako pierwszy w Polsce – certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), który w efekcie kolejnych inspekcji był ponownie przyznawany w latach 2009, 2014 i 2017 i 2020.

Na terenie Anpharmu funkcjonuje także nowoczesne laboratorium analityczne. Realizuje ono wszelkie niezbędne etapy związane z kontrolą jakości produkcji, w tym badania chemiczne, mikrobiologiczne, stabilności i profili uwalniania, a także kontrolę jakości produktów opakowaniowych.

INWESTYCJE

Przejęcie przez Grupę Servier zakładu farmaceutycznego Anpharm, umożliwiło znaczący wzrost produkcji leków, transfer nowoczesnych technologii oraz wzrost zatrudnienia.

W ciągu ostatniej dekady kolejne inwestycje umożliwiły otwarcie specjalistycznych linii produkcyjnych: butelkującej oraz pakującej, a w 2016 roku otwarte zostało nowoczesne laboratorium analityczne odpowiedzialne za najwyższą jakość wytwarzanych produktów.

Na przestrzeni ponad 20 lat Servier zainwestowało blisko 190 milionów złotych w stworzenie nowych i udoskonalenie istniejących linii produkcyjnych. Obecnie zakład może wytwarzać 50 milionów opakowań rocznie, czyli ponad 1000% więcej niż w 1997 roku, gdy przejmowała go Grupa Servier. Kolejne inwestycje oznaczały także wzrost zatrudnienia z 80 do 235 pracowników.

SUBSTANCJE CZYNNE

Wszystkie substancje czynne, wykorzystywane do produkcji leków Servier w Polsce wytwarzane są na terenie Unii Europejskiej.
Servier od momentu swojego powstania opiera rozwój na wytwarzaniu substancji czynnych leków we własnych zakładach. W 1960 roku w północnej Francji powstał pierwszy z nich i od tej pory, nieprzerwanie, stanowi on główne źródło API do leków Servier. Obecnie zakład w Bolbec odpowiada za 98% API we wszystkich oryginalnych lekach firmy. W dwóch zlokalizowanych tam placówkach wytwarzanych jest niemal 2000 ton substancji czynnych i intermediatów, co odpowiada za 10% całej tzw. chemii farmaceutycznej wytwarzanej na terenie Francji.

KONTROLA JAKOŚCI

W zakładzie produkcyjnym Servier – Anpharm kontrola jakości przebiega wieloetapowo. Jej początkiem jest analiza składników leku pod kątem czystości substancji i cech fizyko-chemicznych. Po rozpoczęciu produkcji, w której niezwykle precyzyjnie odmierzane są właściwie proporcje składników, kontroli poddawana jest jednolitość oraz odpowiednia wilgotność powstałego w efekcie granulatu. Kolejny etap obejmuje badanie uformowanych już tabletek. W znajdującym się na terenie Anpharmu nowoczesnym laboratorium analitycznym sprawdzane są zarówno cechy fizyczne, tj. kolor czy kształt, a także bardzo istotne elementy czystości chemicznej i mikrobiologicznej. Wyprodukowane tabletki muszą mieć odpowiednią zawartość substancji czynnej, identyczną dla każdej z nich lub wręcz dla każdej z części leku (jeśli np. tabletka jest podzielna). Analizie poddawany jest także stopień i tempo uwalniania się substancji czynnej. Po zapakowaniu tabletek w blistry lub w butelki (elementy opakowaniowe są również badane), leki nadal są monitorowane. Przez okres ważności danej serii jej próbki są przechowywane i analizowane pod kątem ich stabilności w warunkach użytkowania. Jest to możliwie dzięki urządzeniom symulującym zróżnicowane warunki klimatyczne – temperaturę oraz wilgotność powietrza.